Waardamme | Sijslostraat tussen Zedelgemsestraat en Loppem

Projectbeschrijving

Gemeente Oostkamp, de provincie West-Vlaanderen en Aquafin werken samen aan de vernieuwing van de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem. Fietsveiligheid en goed beheer van het (regen)water staan centraal. Tezelfdertijd zal het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt met de Zedelgemsestraat herinrichten om een vlottere doorstroming te bekomen en een hogere veiligheid voor de fietsers. Meer info over de werken aan het kruispunt: www.oostkamp.be/kruispuntnaarE403

Verkeersveiligheid en rijcomfort:

 • Er komen slimme verkeerslichten op het kruispunt Sijslostraat/Zedelgemsestraat.
 • Nieuwe rijweg in asfalt in Sijslostraat (tussen Zedelgemsestraat en grens Loppem) en  in de Zedelgemsestraat tot aan de brug over E403.
 • Nieuwe en veilige fietspaden, hoofdzakelijk in asfalt.
 • De maximaal toegelaten snelheid zal in het dicht bebouwde deel van Sijslostraat worden teruggebracht naar 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.

Goed waterbeheer:

 • De parkeerstroken komen in waterdoorlaatbare betongrasdallen.
 • Er komen nieuwe grachten.
 • Aanleg gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat om huishoudelijk afvalwater te zuiveren vooraleer het in de beek terechtkomt.
 • Maximale infiltratie ter plekke van het regenwater. 

Voor de wegenwerken starten:

 • Aanleg nieuwe nutsleidingen en energiezuinige openbare verlichting. 

Timing van de werken

De start van beide projecten valt samen om de hinder voor omwonenden en weggebruikers te beperken.

 • Werken aan kruispunt naar E403: vanaf dinsdag 19 april 2022  
 • Werken Sijslostraat, volledige traject: van dinsdag 19 april 2022 tot paasvakantie 2023.

Gevolgen voor het verkeer

De Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat is van 19 april 2022 tot kerstverlof 2022 afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel bestemmingsverkeer  is toegelaten.
Vanaf januari 2023 kan men terug vanuit de Veldhoekstraat links naar de Sijslostraat.

De Sijslostraat tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem is van 19 april 2022 tot paasverlof 2023 afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel bestemmingsverkeer is toegelaten. 

Updates

 • Project Sijslostraat | update van de planning

  dinsdag 18 oktober 2022
  Als alles vlot blijft gaan, zal de Sijslostraat tussen de Veldhoekstraat en de Zedelgemsestraat, zoals vooraf voorzien, afgewerkt zijn tegen de kerstvakantie. Vanaf dan kan men de E403 en Zedelgem terug bereiken vanuit Waardamme.
  foto Project Sijslostraat | update van de planning

  Op maandagavond 17 oktober werd de stand van zaken en de verdere planning toegelicht aan de bewoners van de Sijslostraat, Ooststraat en Hoogveldstraat. 

  De planning tot einde van de werken ziet er als volgt uit:

  Tussen Zedelgemsestraat en Veldhoekstraat:

  • Rioleringswerken: tot 10 november
  • Plaatsen van de boordstenen en onderlaag asfalt: van 14 tot 25 november
  • Aanleg opritten en bermen en optrekken van de riooldeksels: van 28 november tot 9 december
  • Toplaag asfalt rijweg: we kunnen nog geen datum meegeven, dit werk is afhankelijk van weersomstandigheden en temperaturen, maar het is de bedoeling om de weg af te werken en open te stellen voor alle verkeer tegen de kerstvakantie. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal dan de verkeerslichten hierop programmeren. 

  Tussen Veldhoekstraat en Stokhovestraat:

  • Afwerken van de opritten en de zijbermen: tot 10 november
  • Optrekken van de riooldeksels en aanbrengen toplaag: van 14 tot 25 november.
  • Toplaag asfalt: afhankelijk van weersomstandigheden en temperaturen.

  Rijweg ter hoogte van de werfkeet:

  • Aanleg greppels, fundering rijweg en onderlaag asfalt: van 14 tot 25 november

  Tussen Stokhovestraat en grens met Loppem:

  • Fundering rijweg en onderlaag asfalt: afgewerkt tegen 21 oktober
  • Aanleg onderfundering fietspaden: vanaf 24 oktober tot 10 november
  • Fietspaden: fundering en beton/asfalt: van 14 november tot 23 december
  • Aanleg opritten en bermen: van 9 december tot 27 januari 2023
  • Toplaag asfalt rijweg: afhankelijk van weersomstandigheden en temperaturen.

  Het doorgaand verkeer van en naar Loppem wordt uit veiligheidsoverwegingen tot op het einde van de werken omgeleid. Wie door de werkzone rijdt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid.

  We duimen voor goede weersomstandigheden zodat de laatste maanden van het project vlot blijven gaan. Tot slot danken we alle bewoners en weggebruikers voor het begrip voor de hinder die de wegenwerken met zich meebrengen.

  Heb je vragen hierover? De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.

 • Vellen van een aantal bomen en struiken tussen brug E403 en grens Loppem

  dinsdag 6 september 2022
  Bomen zijn belangrijk voor ons klimaat en onze leefomgeving. We moeten er dus zorg voor dragen en omzichtig en doordacht omspringen met het vellen van bomen. In sommige gevallen is vellen de enige optie, zoals in de Sijslostraat tussen de brug over E403 en grens met Loppem.
  foto Vellen van een aantal bomen en struiken tussen brug E403 en grens Loppem

  Willen we er, zoals in de rest van de Sijslostraat, de fietsveiligheid verhogen en het waterbeheer verbeteren, dan moeten er bomen en struiken weggenomen worden. We hebben hierover uitvoerig overlegd met Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos. Samen willen we maximaal zorg dragen voor de natuur en de impact van de wegenwerken en het vellen van de bomen en struiken zo laag mogelijk houden. Daarom nemen we volgende maatregelen:

  • Het aantal bomen en struiken dat geveld wordt, wordt tot het strikt noodzakelijke beperkt. Bomen die op de rooilijn staan en geen hinder vormen voor de aanleg van de nieuwe gracht worden behouden.
  • Ter compensatie wordt een financiële bijdrage geleverd aan het Boscompensatiefonds, waarmee op andere plaatsen bomen aangeplant worden. In de omgeving van het project is er geen ruimte beschikbaar om nieuwe bomen aan te planten.
  • Aan weerszijden van de Sijslostraat is er een natuurgebied. De eekhoorns, marters, … maken gebruik van de boomkruinen om zich van de ene naar de andere kant te verplaatsen. Om de dieren blijvend deze mogelijkheid te geven, voorzien we op twee plaatsen boombruggen (zie foto). Er worden hoog in de bomen touwen gespannen tussen de twee gebieden. Dit zijn de eerste boombruggen in onze regio.
  • Tussen de brug en de grens met Loppem komt het fietspad in beton in plaats van asfalt. Een fietspad in asfalt heeft aan weerszijden boordstenen nodig, een fietspad in beton niet. Hiermee moeten we aan weerszijden minder natuurruimte innemen.
  • Er komt lage fietspadverlichting om geen lichthinder voor de vleermuizen te veroorzaken.

  Het vellen gebeurt in de eerste week van september.

  Heb je vragen hierover? De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.

 • Project Sijslostraat | nieuwe fase na zomerbouwverlof

  donderdag 21 juli 2022
  Via Stokhovestraat richting Loppem rijden, kan niet meer na het zomerbouwverlof.

  Na het zomerbouwverlof, in de week van 8 augustus, wordt een nieuwe fase opgestart; nl. tussen de Stokhovestraat en de grens met Loppem.

  Het plaatselijk verkeer kan nog vanuit de Stokhovestraat naar links richting woningen en handelszaken in de Sijslostraat, maar vanuit de Stokhovestraat richting Loppem rijden, kan niet meer.

  Uit veiligheidsoverwegingen geldt dit ook voor het doorgaand fietsverkeer. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via Oostkamp, fietsers rijden via Kortrijksestraat en Nieuwburgstraat richting Loppem.

 • Waardamme | Stokhovestraat doodlopend kant Sijslostraat op 28 juni tussen 9 en 12 uur

  vrijdag 24 juni 2022 foto Waardamme | Stokhovestraat doodlopend kant Sijslostraat op 28 juni tussen 9 en 12 uur

  Naar aanleiding van de werken in de Sijslostraat moet Fluvius in de Stokhovestraat (kant Sijslostraat) een elektriciteitspaal vervangen. Dit gebeurt op dinsdag 28 juni tussen 9 en 12 uur. Tijdens deze werken is de Stokhovestraat doodlopend kant Sijslostraat.

  Loppem is bereikbaar via Oostkamp. 

  Fluvius verwittigt de bewoners van de Stokhovestraat. 

  Contact: openbarewerken@oostkamp.be of 050 819 880

 • Zedelgemsestraat open voor verkeer!

  vrijdag 24 juni 2022
  Goed nieuws: het kruispunt naar de E403/Zedelgem is open voor het verkeer voor wie van Ruddervoorde komt.
  foto Zedelgemsestraat open voor verkeer!

  Waarom heb je 10 weken moeten omrijden? 

  • Om het kruispunt veiliger te maken voor fietsers. De verkeerslichten zorgen ervoor dat, na een druk op de knop, alle fietsers groen hebben en het andere verkeer rood, ook wel vierkantgroen genoemd. 
  • Om de doorstroming vlotter te maken door het plaatsen van verkeerslichten en de aanleg van twee lange afslagstroken. Eenmaal de Sijslostraat, kant Waardamme, afgewerkt is (einde 2022), zal de programmatie van de lichten bijgesteld worden.

  Nog uit te voeren: het fietspad is nog niet gemarkeerd wegens defect aan de machine. De aannemer werkt dit af in de week van 27 juni. 

  Dank aan alle weggebruikers die een andere route hebben moeten volgen en aan de bewoners en handelszaken in de werkzone voor het begrip voor de hinder.

  De vrachtwagensluis in het centrum van Ruddervoorde is terug actief en de max. toegelaten snelheid in de Sint-Elooisstraat en Sijslostraat is zoals vóór de werken opnieuw 50 km/uur (30 km/uur ter hoogte van de Markt).
   
  Vanuit Waardamme is het kruispunt vanaf eind 2022 bereikbaar, na de vernieuwing van de Sijslostraat tussen de Veldhoekstraat en de Zedelgemsestraat. De Sijslostraat tussen de Veldhoekstraat en Loppem zou klaar moeten zijn tegen Pasen 2023.
   
  Wil je meer info over de werken in de Sijslostraat? Neem dan hier een kijkje www.oostkamp.be/sijslostraat.

  Heb je vragen? De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.

 • Hillestraat doodlopend op Sijslostraat vanaf 25 april

  vrijdag 22 april 2022 foto Hillestraat doodlopend op Sijslostraat vanaf 25 april

  De werken in de Sijslostraat en aan het kruispunt met de Zedelgemsestraat zorgen voor sluipverkeer in de Hillestraat. We hebben de situatie geëvalueerd en omwille van de verkeers-veiligheid, zowel voor fietsers als voor kruisend autoverkeer, zal het kruispunt Hillestraat-Sijslostraat een week eerder afgesloten worden dan gepland, namelijk vanaf maandag 25 april. Vanaf dan is de Hillestraat doodlopend op de Sijslostraat. 

  Zicht op Sijslostraat vanuit Hillestraat 

  De Sijslostraat wordt heraangelegd waarbij de rijweg ter hoogte van de Hillestraat een lichte bocht zal nemen. Dit zal de zichtbaarheid vanuit de Hillestraat op de Sijslostraat verbeteren. 

  Heb je vragen over deze werken? De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Wegen- en rioleringswerken in Sijslostraat starten op 19 april

  vrijdag 25 maart 2022
  Op 24 maart kregen de bewoners van de Sijslostraat toelichting over de wegen- en rioleringswerken in hun straat. De werken starten op 19 april en duren tot de paasvakantie 2023. De werkzone wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer.

  Bij de downloads vind je de fasering van de werken. 

  Gevolgen voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer:

  • De Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem is tijdens de duur van de werken afgesloten voor doorgaand verkeer.
  • Bestemmingsverkeer is wel mogelijk. 
  • De Hillestraat en Veldhoekstraat zijn doodlopend voor het doorgaand verkeer. 
  • Wie naar Loppem wil, rijdt via Oostkamp. 
   +3,5 ton: via E40  
  • Wie naar de E403 wil vanuit Ruddervoorde of Waardamme, rijdt naar de E40 in Oostkamp of E403 in Lichtervelde.

  Heb je vragen hierover? 

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be  

 • Halfweg januari starten de werken aan de nutsleidingen

  maandag 20 december 2021
  In voorbereiding van de rioleringswerken worden de nutsleidingen vernieuwd. Deze werken starten half januari. De Sijslostraat blijft bereikbaar; het verkeer wordt met tijdelijke lichten geregeld.
  foto Halfweg januari starten de werken aan de nutsleidingen

  Locatie van de werken

  Van aan de Veldhoekstraat 146/148 voorbij Ooststraat naar Sijslostraat richting Loppem. Zie afbeelding.

  Info over de nutswerken in andere delen van de Sijslostraat volgt na deze fase.

  De start van de riolerings- en wegenwerken is voorzien voor april/mei 2022.

  Heb je vragen hierover? 

  Pieter Durinck, projectleider of zijn collega's van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be  

 • Update: Gemeenteraad keurt rooilijnplan, wegendossier en bestek goed

  vrijdag 19 november 2021 foto Update: Gemeenteraad keurt rooilijnplan, wegendossier en bestek goed

   

  Stand van zaken van het project:

  • Omdat er voor de realisatie van dit project private gronden overgenomen moeten worden, moest een nieuw rooilijnplan opgemaakt worden. De Gemeenteraad heeft het nieuwe rooilijnplan op 18 november 2021 vastgesteld.
  • De Gemeenteraad heeft het wegendossier en het bestek goedgekeurd. Nu kan het College van Burgemeester en Schepenen de vergunningsaanvraag verder behandelen en de procedure starten om een aannemer aan te stellen. Het project wordt toegewezen aan de aannemer die de laagste regelmatige prijs indient.

  Volgende werken gebeuren om de Sijslostraat veiliger te maken en te zorgen voor proper water:

  • Aanleg nieuwe nutsleidingen en energiezuinige openbare verlichting tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem.
   Tussen de E403 en Loppem wordt met aangepaste lage fietspadverlichting gewerkt. Dit stukje Sijslostraat bevindt zich namelijk in het natuurrijk gebied Doeveren en op een vliegroute voor vleermuizen.
  • Aanleg gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. 
   Het vuil water (huishoudelijk afvalwater) wordt naar een waterzuiveringsinstallatie geleid. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse geïnfiltreerd en gebufferd.
  • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt.
  • Er komen nieuwe en veilige fietspaden (met financiële steun van de provincie). 
   - Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt verbreed, beter afgescheiden en in asfalt aangelegd.
   - Tussen de Veldhoekstraat en Loppem komt aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
   - De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot Loppem in beton.
  • De maximaal toegelaten snelheid wordt in het dicht bebouwde deel van de Sijslostraat verlaagd naar 50 km/uur. Om de overgang van 70 km/uur naar 50 km/uur te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd. 

  Startdatum van de werken:

  • De werken aan de nutsleidingen starten in januari 2022.
  • Als de aannemer gekend is, wordt de startdatum van de riolerings- en wegenwerken vastgelegd. Streefdatum is april/mei 2022.

  Kostprijs van de werken:

  • Ondergronds brengen elektriciteitsnet en nieuwe openbare verlichting: 253.000 euro
  • Riolerings- en wegenwerken: 4.440.000 euro (excl. btw)

  Heb je vragen hierover? 

  Pieter Durinck, projectleider of zijn collega's van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be  

 • Nieuwe stap in het wegenproject Sijslostraat

  vrijdag 18 juni 2021
  Om in de Sijslostraat nieuwe fietspaden te kunnen aanleggen, moeten private gronden aangekocht worden. De Gemeenteraad heeft op 17 juni de ontwerpakten voor deze grondaankopen vastgesteld. Hiermee zetten we een volgende stap in dit project.
  foto Nieuwe stap in het wegenproject Sijslostraat

  Sijslostraat veiliger maken en zorgen voor proper water

  De gemeente werkt samen met de provincie West-Vlaanderen en Aquafin aan de opwaardering van de Sijslostraat, vanaf het kruispunt met de Zedelgemsestraat tot aan de gemeentegrens met Loppem.

  • Er komt een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. Woningen in deze zone zullen moeten afkoppelen waardoor het huishoudelijk afvalwater eerst gezuiverd wordt vooraleer het in de waterlopen terecht komt.
  • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt.
  • Er komen nieuwe en veilige fietspaden. De gemeente kan hiervoor rekenen op financiële steun van de provincie.
   • Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt verbreed, beter afgescheiden en in asfalt aangelegd.
   • Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
   • De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot de gemeentegrens met Loppem in beton.
  • De maximaal toegelaten snelheid zal in het dicht bebouwde deel van Sijslostraat teruggebracht worden naar 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.

  Deze verbeteringen kunnen niet zonder overname van private gronden

  De grondaankopen zijn noodzakelijk om de afgescheiden fietspaden te kunnen aanleggen en om de huidige baangrachten langs de nieuwe fietspaden te verleggen en aan te passen aan de huidige noden. Om de betrokken eigenaars te vergoeden op basis van een objectieve waardebepaling, gebeurt de schatting van de te verwerven gronden door de Vlaamse overheid.

  Vooraleer de akten ondertekend en de vergoedingen uitbetaald kunnen worden, moeten de akten door de Gemeenteraad vastgesteld worden. Dit gebeurde op donderdag 17 juni 2021. Hiermee zetten we een verdere stap in dit project.

  De totale vergoeding voor de grondaankopen bedraagt 161.465,28 euro en valt ten laste van de gemeente. 

  Verder verloop van het dossier

  • Intussen heeft Aquafin de vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. Als onderdeel van de vergunningsprocedure zal de Gemeenteraad formeel moeten beslissen over het wegentracé. Dit gebeurt later op het jaar.
  • Ook het aanbestedingsdossier om een aannemer aan te stellen, is volop in opmaak. Dit dossier zal eveneens ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd worden.
  • Streeftiming is om in de loop van 2022 van start te gaan met de werken. Daarbij zal een eerste fase bestaan uit voorbereidende werken in opdracht van de nutsmaatschappijen.

  Communicatie met de betrokken bewoners/eigenaars

  Zoals op de bewonersvergadering van februari 2020 gemeld, zullen we ten gepaste tijde verdere toelichting geven aan de betrokken bewoners.

  Heb je vragen hierover? 

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be 

 • Waardamme Sijslostraat | Boringen op verschillende locaties in voorbereiding van de heraanleg van de weg

  donderdag 25 februari 2021
  In voorbereiding van de heraanleg en het fietsveiliger maken van de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en Loppem zullen er begin maart op ruim 30 locaties langs het traject boringen gebeuren. Deze werken zorgen plaatselijk voor beperkte hinder.
  foto Waardamme Sijslostraat | Boringen op verschillende locaties in voorbereiding van de heraanleg van de weg

  Doel van de werken

  Bij de uitvoering van de werken zal overtollige grond weggebracht moeten worden. Voor deze grondafzet is het noodzakelijk de milieuhygiënische kwaliteit van die grond te kennen. Daarom zullen er op ruim 30 locaties boringen gebeuren. 

  Timing en hinder

  • Deze boringen gebeuren begin maart.
  • Ter hoogte van de boringen kan alle verkeer blijven passeren via een voorrangsregeling. Daar waar nodig voorziet de aannemer op de rijweg een beveiligde zone voor fietsers.

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.

 • Waardamme Sijslostraat | er worden proefsleuven gegraven

  vrijdag 30 oktober 2020
  In voorbereiding van de heraanleg en het fietsveiliger maken van de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en Loppem zullen er vanaf 2 november proefsleuven gemaakt worden. Deze werken zorgen plaatselijk voor beperkte hinder.
  foto Waardamme Sijslostraat | er worden proefsleuven gegraven

  Doel van de werken

  Om te voorkomen dat kabels en leidingen tijdens de uitvoering van de eigenlijke wegenwerken beschadigd worden, is het noodzakelijk de juiste ligging van de nutsleidingen in kaart te brengen. Hiervoor worden op verschillende plaatsen proefsleuven gemaakt. 

  Timing en hinder

  • Werken worden uitgevoerd in november en december
  • Er worden tussen de Zedelgemsestraat en Loppem op een aantal plaatsen proefsleuven gemaakt. 
  • Alle verkeer kan blijven passeren (voorrangsregeling). Daar waar nodig voorziet de aannemer op de rijweg een beveiligde zone voor fietsers.
  • Opritten naar de woningen blijven bereikbaar. 

  De streefdatum voor de uitvoering van dit project is 2022.

  Heb je vragen hierover?

  De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.

 • Waardamme | heraanleg Sijslostraat wordt uitgewerkt met oog op meer fietsveiligheid

  vrijdag 29 mei 2020
  De gemeente, provincie West-Vlaanderen en Aquafin werken aan de opwaardering van de Sijslostraat. Bij die heraanleg staat fietsveiligheid centraal. De Gemeenteraad heeft op 28 mei de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd.
  foto Waardamme | heraanleg Sijslostraat wordt uitgewerkt met oog op meer fietsveiligheid

  Er wordt in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem een nieuwe gescheiden riolering aangelegd en de volledige rijweg wordt vernieuwd. Ook nieuwe fietsinfrastructuur is voorzien en hiervoor heeft de gemeente een fietsfondsdossier opgestart zodat een beroep kan worden gedaan op betoelaging vanuit de provincie. 

  Om tussen de betrokken partijen afspraken vast te leggen rond de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten, is er een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Oostkamp, provincie West-Vlaanderen en Aquafin uitgewerkt die door de Gemeenteraad op 28 mei werd goedgekeurd.

  Welke werken zijn voorzien?

  • Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. Woningen in deze zone zullen naar aanleiding van dit project moeten afkoppelen. Het afkoppelingsdossier wordt in opdracht van de gemeente opgevolgd door een deskundige van Aquafin.
  • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt.
  • Er komen in de volledige projectzone nieuwe en veilige fietspaden.
  • Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt verbreed, beter afgescheiden en in asfalt aangelegd.
  • Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
  • De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot de gemeentegrens met Loppem in beton.
  • De maximaal toegelaten snelheid zal in het dicht bebouwde deel van Sijslostraat worden teruggebracht naar 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.

  Het voorontwerpdossier is intussen afgewerkt en werd op 11 februari 2020 aan de buurtbewoners en betrokken eigenaars voorgesteld. Het voorontwerp van de nieuwe riolering is begin mei bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingediend voor nazicht en goedkeuring. Intussen werkt Studiebureau Lobelle de ontwerpplannen en grondinnameplannen af, zodat een deskundige van Aquafin gesprekken met eigenaars kan opstarten om de nodige grondaankopen in orde te brengen.  

  Na goedkeuring van het voorontwerp door VMM worden de nodige vergunningen aangevraagd en wordt een aanbestedingsdossier opgesteld om de werken aan een aannemer te gunnen. Er wordt dan ook een nieuwe bewonersvergadering georganiseerd. 

  Aan de uitvoering van dit project is een geraamde totale investering verbonden van 4.475.763,86 euro (incl. btw). Hiervan wordt ongeveer 1.680.000 euro (incl. btw) door de provincie betaald voor de fietspaden, gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt. De overige investering wordt gedragen door de gemeente, waarbij voor de rioleringswerken een toelage van de Vlaamse overheid voorzien is. Deze toelage zal volgens de kostenraming uit het voorontwerp ruim 900.000 euro bedragen.

  Als deze procedures volgens planning verlopen, kan de uitvoering van de werken van start gaan in 2022.

 • Sijslostraat: vergadering met de bewoners over het riolerings- en wegendossier tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem

  dinsdag 3 maart 2020
  Op 11 februari kregen de bewoners en eigenaars toelichting over het toekomstig riolerings- en wegenproject in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem. Vooraf konden de bewoners suggesties indienen.
  foto Sijslostraat: vergadering met de bewoners over het riolerings- en wegendossier tussen de Zedelgemsestraat en grens met Loppem

  Wat zijn de plannen?

  • Aanleg van een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat.
  • Heraanleg van de rijweg tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem in asfalt.
  • Heraanleg van het fietspad tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem
   Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt volledig vernieuwd in asfalt.
   Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een fietspad in beton.
   Deze ontwerpkeuze waarborgt het best de veiligheid en het comfort van de fietsers.
  • Verhogen van de verkeersveiligheid: in dicht bebouwde deel van Sijslostraat wordt max. snelheid verlaagd naar 50 km/u.  

  Voorstellen bewoners

  In het voorjaar van 2019 kregen de bewoners langs het traject de vraag om suggesties in te dienen. De voorstellen waren:

  • De maximum toegelaten snelheid verlagen naar 50 km/u.
  • Een fietspad in asfalt en niet in beton. 

  Investering door provincie, gemeente en Vlaamse overheid

  Geraamde kostprijs: 4.475.763,86 euro.

  • Ten laste van de provincie: 1.680.000 euro (incl. btw) voor de fietspaden gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt.
  • De gemeente draagt de overige investering, maar recupereert na de werken wel een geraamde gewestelijke toelage van ongeveer 900.000 euro voor de rioleringswerken.

  Timing

  Streefdatum uitvoering van de werken: 2022-2023.

  De exacte timing hangt af van het verloop van een aantal procedures. Daarnaast moeten we voor de aanleg van het fietspad nog gronden verwerven. Het gaat voornamelijk over grond op landbouwpercelen.

  In afwachting voorzien we waar nodig uiteraard voorlopig herstel van het wegdek/fietspad/… Stel je mankementen vast, dan mag je ze steeds doorgeven via dit meldingsformulier. Klik hier.   

  Meer info

  Zie presentatie en verslag van de vergadering.

  Vragen over dit project?

  Neem contact met Jonas Bethune: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

 • Sijslostraat: start van het riolerings- en wegendossier

  dinsdag 23 april 2019
  De gemeente wil in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem een gescheiden rioolstelsel aanleggen en het wegdek en de fietspaden vernieuwen. Studiebureau Lobelle uit Jabbeke werd hiervoor aangesteld als ontwerper.
  foto Sijslostraat: start van het riolerings- en wegendossier

  Subsidie

  Voor de aanleg van de nieuwe riolering hebben we subsidies gevraagd aan de Vlaamse overheid. Halfweg april 2019 hebben we goed nieuws ontvangen: de Vlaamse Regering heeft onze vraag goedgekeurd en heeft het rioleringsproject voor de Sijslostraat op het subsidieprogramma 2019-2023 gezet. We kunnen dit dossier dus verder uitwerken.

  Wat zijn de plannen?

  • Aanleg van een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat.
  • Heraanleg van het wegdek tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem in asfalt.
  • Heraanleg van het fietspad tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem
   Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt volledig vernieuwd in asfalt.
   Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een fietspad in beton.
   Deze ontwerpkeuze waarborgt het best de veiligheid en het comfort van de fietsers.

  Investering

  Aan de uitvoering van dit project is een geraamde investering verbonden van 4.057.000 euro (incl. btw), waarvan 1.680.000 euro (incl. btw) door de provincie betaald wordt voor de fietspaden, gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt.

  Timing

  Een exacte uitvoeringsperiode kunnen we nu nog niet geven. De timing hangt af van het verloop van een aantal procedures. Daarnaast moeten we voor de aanleg van het fietspad nog gronden verwerven. Het gaat voornamelijk over grond op landbouwpercelen.

  We mikken voor de uitvoering van de werken op 2022-2023.

  In afwachting voorzien we waar nodig uiteraard voorlopig herstel van het wegdek/fietspad/…

  Vragen over dit project?

  Neem contact met Jonas Bethune: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

Foto's

 • Sijslostraat voor website
Terug naar overzicht

Status

Huidige projecten

Technische fiche

 • Bouwheer: Gemeente Oostkamp, Aquafin en provincie West-Vlaanderen
 • Studiebureau: Lobelle
 • Aannemer: TM Norré-Behaegel NV – Verhegge Marc BV
 • Startdatum: dinsdag 19 april 2022
 • Einddatum: vrijdag 7 april 2023
 • Kostprijs: Rioleringen en nieuwe weg: 4.856.000 euro. Aandeel gemeente:1.805.000 euro. Aandeel provincie: 1.743.000 euro. Vlaamse overheid: 1.308.000 euro

Deelgemeente

Waardamme
LCP