Project Sijslostraat | Start van het riolerings- en wegendossier

Gepubliceerd op dinsdag 23 apr 2019 om 00 uur

Subsidie

Voor de aanleg van de nieuwe riolering hebben we subsidies gevraagd aan de Vlaamse overheid. Halfweg april 2019 hebben we goed nieuws ontvangen: de Vlaamse Regering heeft onze vraag goedgekeurd en heeft het rioleringsproject voor de Sijslostraat op het subsidieprogramma 2019-2023 gezet. We kunnen dit dossier dus verder uitwerken.

Wat zijn de plannen?

  • Aanleg van een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat.
  • Heraanleg van het wegdek tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem in asfalt.
  • Heraanleg van het fietspad tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem
    Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt volledig vernieuwd in asfalt.
    Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een fietspad in beton.
    Deze ontwerpkeuze waarborgt het best de veiligheid en het comfort van de fietsers.

Investering

Aan de uitvoering van dit project is een geraamde investering verbonden van 4.057.000 euro (incl. btw), waarvan 1.680.000 euro (incl. btw) door de provincie betaald wordt voor de fietspaden, gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt.

Timing

Een exacte uitvoeringsperiode kunnen we nu nog niet geven. De timing hangt af van het verloop van een aantal procedures. Daarnaast moeten we voor de aanleg van het fietspad nog gronden verwerven. Het gaat voornamelijk over grond op landbouwpercelen.

We mikken voor de uitvoering van de werken op 2022-2023.

In afwachting voorzien we waar nodig uiteraard voorlopig herstel van het wegdek/fietspad/…

Heb je vragen hierover?

De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be.