Project Sijslostraat | Update van de planning

Gepubliceerd op dinsdag 18 okt 2022 om 10:56 uur

Op maandag 17 oktober was er een nieuwe buurtbijeenkomst waarop de stand van zaken en de verdere planning toegelicht werd. 

De planning tot einde van de werken ziet er als volgt uit:

Tussen Zedelgemsestraat en Veldhoekstraat:

 • Rioleringswerken: tot 10 november
 • Plaatsen van de boordstenen en onderlaag asfalt: van 14 tot 25 november
 • Aanleg opritten en bermen en optrekken van de riooldeksels: van 28 november tot 9 december
 • Toplaag asfalt rijweg: we kunnen nog geen datum meegeven, dit werk is afhankelijk van weersomstandigheden en temperaturen, maar het is de bedoeling om de weg af te werken en open te stellen voor alle verkeer tegen de kerstvakantie. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal dan de verkeerslichten hierop programmeren. 

Tussen Veldhoekstraat en Stokhovestraat:

 • Afwerken van de opritten en de zijbermen: tot 10 november
 • Optrekken van de riooldeksels en aanbrengen toplaag: van 14 tot 25 november.
 • Toplaag asfalt: afhankelijk van weersomstandigheden en temperaturen.

Rijweg ter hoogte van de werfkeet:

 • Aanleg greppels, fundering rijweg en onderlaag asfalt: van 14 tot 25 november

Tussen Stokhovestraat en grens met Loppem:

 • Fundering rijweg en onderlaag asfalt: afgewerkt tegen 21 oktober
 • Aanleg onderfundering fietspaden: vanaf 24 oktober tot 10 november
 • Fietspaden: fundering en beton/asfalt: van 14 november tot 23 december
 • Aanleg opritten en bermen: van 9 december tot 27 januari 2023
 • Toplaag asfalt rijweg: afhankelijk van weersomstandigheden en temperaturen.

Gevolgen voor het doorgaand verkeer

Het doorgaand verkeer van en naar Loppem wordt uit veiligheidsoverwegingen tot op het einde van de werken omgeleid. Wie door de werkzone rijdt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid.

We duimen voor goede weersomstandigheden zodat de laatste maanden van het project vlot blijven gaan. Tot slot danken we alle bewoners en weggebruikers voor het begrip voor de hinder die de wegenwerken met zich meebrengen.

Heb je vragen hierover?

De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of publiekeruimte@oostkamp.be.