Feestelijke opening nieuwe Sijslostraat Waardamme

Gepubliceerd op vrijdag 9 jun 2023 om 21:30 uur

Samen met een 100-tal inwoners hebben de gemeente Oostkamp en de provincie West-Vlaanderen de vernieuwde Sijslostraat feestelijk geopend.

Je vindt onderaan het bericht de link naar enkele sfeerfoto's.

Gemeente Oostkamp, de provincie West-Vlaanderen en Aquafin hebben samengewerkt om de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem volledig te vernieuwen. Fietsveiligheid en goed beheer van het (regen)water stonden hierbij centraal.

Tezelfdertijd heeft het Agentschap Wegen en Verkeer op vraag van de gemeente gezorgd voor het verkeersveiliger maken van het kruispunt Sijslostraat/Zedelgemsestraat en voor de heraanleg van de fietspaden in de Zedelgemsestraat tussen de Sijslostraat en de Bietenveldstraat.

Burgemeester Jan de Keyser: Wegenwerken zorgen voor hinder. Daar kan men niet rond. De werken in de Zedelgemsestraat en de Sijslostraat waren ingrijpend en hebben inspanningen en aanpassingen gevraagd van de omwonenden en van de bedrijven in de werkzone en dichte buurt. Zo moest het plaatselijk zwaar verkeer tijdens de werken in de Zedelgemsestraat door het centrum van Ruddervoorde. De bedrijven namen hierin hun volle verantwoordelijkheid waardoor dit veilig is verlopen. De gemeente zorgde op haar beurt voor een veilige, alternatieve fietsroute. We willen iedereen uitdrukkelijk danken voor de constructieve houding en de positieve samenwerking.

De herinrichting van het kruispunt Zedelgemsestraat/Sijslostraat hoorde aanvankelijk niet bij het riolerings- en fietspadenproject in de Sijslostraat, maar omdat de verkeersveiligheid en de doorstroming er beter en vlotter moeten, heeft de gemeente overlegd met het Agentschap Wegen en Verkeer, de wegbeheerder van de Zedelgemsestraat (N368) om de aanpassingen uit te voeren tijdens de werken in de Sijslostraat. Bewust kiezen om wegenwerken te combineren zorgt voor minder hinder.

We zijn trots op het eindresultaat. De Sijslostraat heeft een ware metamorfose ondergaan. Het is een plezier om er te fietsen. Er is ingezet op goed waterbeheer. En het is er veiliger.”

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe: “Het fietspad langs de Sijslostraat past perfect in de doelstellingen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Het is een verbinding die fietsverplaatsingen over de gemeentegrenzen heen mogelijk maakt, tussen Ruddervoorde, Loppem en Brugge. Prima voor het dagelijkse verkeer naar werk, school of station. We voorzien op korte termijn nog fietspaden langs de Loppemsestraat-Oostkampse Baan, de Fabiolalaan en de Rijselstraat. Zoveel mogelijk mensen uit de wagen en op de fiets krijgen is de grootste doelstelling van het provinciale mobiliteitsbeleid.

Sijslostraat (fiets)veiliger maken, zorgen voor proper water in de plaatselijke beken en goed beheer van het regenwater.

Fietsveiligheid en rijcomfort

Met dit project werden volgende zaken gerealiseerd:

 • Een volledig nieuwe rijweg in asfalt.
 • Nieuwe comfortabele en veilige fietspaden. De Sijslostraat ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk waardoor de gemeente voor de heraanleg van de fietspaden op financiële steun kon rekenen van de provincie West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest.
  • Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat is verbreed, afgescheiden van het autoverkeer en in asfalt aangelegd.
  • Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem is aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad aangelegd. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
  • De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot de gemeentegrens met Loppem in beton.
 • De maximaal toegelaten snelheid in het dicht bebouwde deel van Sijslostraat werd teruggebracht naar 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen is ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.
 • De rijweg in de Sijslostraat ter hoogte van de Hillestraat is opgeschoven om de zichtbaarheid op de Sijslostraat te verbeteren.

Vooraleer de riolerings- en wegenwerken startten, werden de nutsleidingen vernieuwd en werd energiezuinige openbare verlichting geplaatst. In het natuurgebied is gekozen voor vleermuisvriendelijke openbare verlichting.

Goed waterbeheer

Bij deze werken werd ook ingezet op slim waterbeheer. Dankzij de rioleringswerken wordt het afval- en regenwater nu van elkaar gescheiden om het afvalwater te kunnen zuiveren voor het in de beken terecht komt. Het regenwater wordt zoveel als mogelijk ter plaatse gehouden, door middel van grachten om de waterafvoer en waterinsijpeling te optimaliseren.

Concreet werden volgende werken uitgevoerd op openbaar en privaat domein:

 • Aanleg van een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. Het huishoudelijk afvalwater van deze woningen wordt voortaan eerst gezuiverd vooraleer het in de plaatselijke Lijsterbeek en Marsbeek terecht komt.
 • Het regenwater dat op de rijweg valt, loopt niet weg via de regenwaterriool, maar wordt door de nieuwe grachten gebufferd en vertraagd afgevoerd.
 • De afvoer van het regenwater op privaat domein gebeurt door verschillende infiltratievoorzieningen.
 • De parkeerstroken zijn aangelegd in waterdoorlaatbare betongrasdallen.

Investering

 • Rioleringen en nieuwe weg: 4.857.000 euro, excl. btw
 • Aandeel gemeente: 2.397.000 euro, excl. btw
 • Aandeel provincie: 1.743.000 euro, excl. btw
 • Vlaamse Milieumaatschappij: 717.000 euro, excl. btw

De riolerings- en wegenwerken werden uitgevoerd door TM Norré-Behaegel NV – Verhegge Marc BV.

Deze verbeteringen konden niet zonder overname van private gronden.

De grondaankopen waren noodzakelijk voor de aanleg van de afgescheiden fietspaden en om de huidige baangrachten langs de nieuwe fietspaden te verleggen en aan te passen aan de huidige noden. De totale vergoeding voor de grondaankopen bedroeg 161.465,28 euro en valt ten laste van de gemeente.

Project Zedelgemsestraat door het Agentschap Wegen en Verkeer

Met dit project werden volgende zaken gerealiseerd:

 • Het kruispunt Zedelgemsestraat/Sijslostraat is veiliger. Slimme verkeerslichten en een voorsorteerstrook zorgen voor een betere doorstroming. Na een druk op de knop krijgen enkel de fietsers groen.
 • De rijweg en de fietspaden in de Zedelgemsestraat tot aan de Bietenveldstraat kregen een nieuwe asfaltlaag. Een fietspad in asfalt draagt bij tot fietscomfort.

De impact van deze werken was groot voor de bereikbaarheid van de bedrijven in de Sijslostraat kant Ruddervoorde. In nauw en constructief overleg met deze handelaars, en ook met de school, werden flankerende maatregelen genomen.

Deze werken werden uitgevoerd door Tibergyn.

Duur van de werken

 • Start nutswerken Sijslostraat: januari 2022
 • Start wegenwerken Zedelgemsestraat en Sijslostraat: april 2022
 • Einde werken Sijslostraat richting Zedelgemsestraat: december 2022
 • Einde werken Sijslostraat richting Loppem: april 2023