Water en rioleringen

Water is het blauwe goud.

Met de veranderende klimaatomstandigheden moeten we met z'n allen zorgzaam omgaan met water. Zowel de natte als de droge extremen zijn een rechtstreeks gevolg van de klimaatverandering. We moeten ons daar samen tegen wapenen.