Project Sijslostraat | Weg richting Loppem is open voor het doorgaand verkeer

Gepubliceerd op dinsdag 18 apr 2023 om 12:06 uur

Update 21 april 

De Sijslostraat richting Loppem is open voor doorgaand verkeer.


Stand van zaken op 18 april 

  • Dinsdag 18 april: asfalteren van het fietspad tussen Veldhoekstraat en de Stokhovestraat. Er is geen verkeer mogelijk in de werkzone. 
  • Woensdag 19 april: asfalteren van de rijweg tussen Veldhoekstraat en grens met Loppem. Er is geen verkeer mogelijk in de werkzone en de Stokhovestraat is aan de kant van de Sijslostraat doodlopend voor het autoverkeer. 
  • Donderdag 20 en vrijdag 21 april: aanbrengen van de wegmarkeringen onder voorbehoud van droog weer.

Einde van de werken

Uiterlijk op vrijdagavond 21 april wordt de Sijslostraat opengesteld voor het doorgaand verkeer. 

Dank

Dank aan iedereen voor het begrip voor de hinder die de werken met zich meebrengen. 

Resultaat van de werken

Verkeersveiligheid en rijcomfort in de Sijslostraat:

  • Slimme verkeerslichten op het kruispunt met de Zedelgemsestraat.
  • Nieuwe rijweg in asfalt.
  • Nieuwe en veilige fietspaden, hoofdzakelijk in asfalt.
  • De maximaal toegelaten snelheid in het dichtbebouwde deel van Sijslostraat is teruggebracht naar 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen, is er ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.

Goed waterbeheer:

  • Parkeerstroken in waterdoorlaatbare betongrasdallen.
  • Nieuwe grachten.
  • Gescheiden rioolstelsel om huishoudelijk afvalwater te zuiveren vooraleer het in de beek terechtkomt.