Toegankelijkheidsverklaring

Het Lokaal Bestuur Oostkamp streeft ernaar digitaal toegankelijk te zijn en iedereen op een gebruikersvriendelijke manier toegang te verschaffen tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit.  

Het Lokaal Bestuur Oostkamp streeft er in dit kader naar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.  

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.oostkamp.be.   

1.  Nalevingsstatus

De website www.oostkamp.be voldoet zo goed mogelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.   

De website voldoet technisch en lay-outmatig volledig aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijnen.  

Bij de implementatie van het font en de interlinie is gezorgd voor optimale leesbaarheid. Daarnaast kan elke gebruiker in elke browser op de tekst inzoomen tot minstens 200 %, zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijkheid.   

Het Lokaal Bestuur Oostkamp hecht ook veel belang aan helder en duidelijk taalgebruik en heeft hier ook op deze site extra aandacht voor gehad. Is het taalgebruik toch onduidelijk, laat het ons weten via communicatie@oostkamp.be.   

2.  Niet-toegankelijke inhoud

2.1  Onevenredige last   

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken.   

Mensen met een beperking kunnen steeds telefonische ondersteuning vragen via 050 819 906 of warmegemeente@oostkamp.be.   

2.2  Buiten de werkingssfeer   

Op www.oostkamp.be wordt doorgelinkt naar externe websites en platformen, die misschien niet voldoen aan de richtlijnen. De inhoud van deze sites valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het vrijwilligersplatform Give a Day.    

3.  Bevorderen van de toegankelijkheid

Het Lokaal Bestuur Oostkamp heeft de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid van de gemeentelijke website te verhogen:  

  • Dode linken: er is een wekelijks rapport van ‘dode linken’ in de back-office van de website.   
  • Er is een 'hoog contrast knop’ om het kleurcontrast van tekst op een achtergrond voldoende groot te maken voor mensen met een visuele beperking.  
  • Er werd een tool geïntegreerd om zicht te krijgen op zoektermen waarvoor bezoekers geen resultaten vinden.   
  • Via monitoring wordt het gebruik van de website gecontroleerd en wordt ook nagegaan waar mensen vooral naar op zoek zijn, zodat deze informatie prominenter aangeboden kan worden (vb. Bij ‘veelgezocht’, door de metadata aan te passen zodat de pagina hoger in de zoekranking aangeboden wordt …).    
  • Er is een toegankelijkheidstest geïntegreerd in de site die aangeeft waar zich potentiële problemen rond toegankelijkheid situeren.   
  • Op elke pagina komt een mogelijkheid om een verbetering aan de inhoud van die pagina voor te stellen via een eenvoudig formulier. Dat kan gaan om informatie die achterhaald geraakt is of tips ter verbetering van de inhoud (vb. omdat die onvoldoende duidelijk was).  

Het lokaal bestuur Oostkamp engageert zich om op regelmatige basis de screeningstools en rapporten te bekijken om zo gericht de website te optimaliseren in functie van toegankelijkheid.   

Het Lokaal Bestuur Oostkamp wil blijven werken aan de toegankelijkheidsnormen en streeft ernaar de websites blijvend te optimaliseren.  

4.  Meld toegankelijkheidsproblemen 

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de dienst Communicatie via communicatie@oostkamp.be. Vermeld daarbij het probleem én de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen. De dienst Communicatie bekijkt dan wat ze kunnen doen om tegemoet te komen aan het probleem.

5.  Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld in november 2022, in samenwerking met de webleverancier LCP. Op 28 november 2022 keurde het College van Burgemeester en Schepenen deze toegankelijkheidsverklaring goed.