Beleid

Van het meerjarenplan 2020 - 2025 werd een publicatie in magazinevorm gemaakt die in de hele gemeente verspreid werd.