Project Sijslostraat | Update van de planning

Gepubliceerd op woensdag 1 mrt 2023 om 19:40 uur

Update 1 maart 2023

Toplaag asfalt tussen de Veldhoekstraat en Loppem

De aannemer heeft dit werk ingepland vanaf ten vroegste donderdag 9 maart. De exacte dag hangt af van de weersomstandigheden. Als de dag gekend is, verwittigt de aannemer de betrokken bewoners per brief.
! Let wel, na het aanbrengen van de toplaag asfalt blijft de Sijslostraat richting Loppem een werfzone. Er moeten nog werkzaamheden gebeuren waarbij het niet veilig is om doorgaand verkeer te laten passeren.

Wat moet nog gebeuren:

  • Plaatsen van de palen voor de openbare verlichting kant Loppem
  • Plaatsen van de vangrails
  • Aanplant groen, afwerken van nieuwe grachten en inzaaien gras.
  • Sijslostraat kant Loppem: plaatsen van een boombrug zodat eekhoorns, marters, … zich van de ene kant van de Sijslostraat naar de andere kant kunnen verplaatsen. Aan weerszijden van de straat is er namelijk een natuurgebied. Dit is de eerste boombrug in onze regio.

De weg wordt opengesteld van zodra een veilige doorgang gegarandeerd kan worden.