Heraanleg Sijslostraat wordt uitgewerkt met oog op meer fietsveiligheid.

Gepubliceerd op vrijdag 29 mei 2020 om 09:35 uur

Er wordt in de Sijslostraat tussen de Zedelgemsestraat en de grens met Loppem een nieuwe gescheiden riolering aangelegd en de volledige rijweg wordt vernieuwd. Ook nieuwe fietsinfrastructuur is voorzien en hiervoor heeft de gemeente een fietsfondsdossier opgestart zodat een beroep kan worden gedaan op betoelaging vanuit de provincie. 

Om tussen de betrokken partijen afspraken vast te leggen rond de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten, is er een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Oostkamp, provincie West-Vlaanderen en Aquafin uitgewerkt die door de Gemeenteraad op 28 mei werd goedgekeurd.

Welke werken zijn voorzien?

  • Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. Woningen in deze zone zullen naar aanleiding van dit project moeten afkoppelen. Het afkoppelingsdossier wordt in opdracht van de gemeente opgevolgd door een deskundige van Aquafin.
  • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt.
  • Er komen in de volledige projectzone nieuwe en veilige fietspaden.
  • Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt verbreed, beter afgescheiden en in asfalt aangelegd.
  • Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
  • De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot de gemeentegrens met Loppem in beton.
  • De maximaal toegelaten snelheid zal in het dicht bebouwde deel van Sijslostraat worden teruggebracht naar 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.

Het voorontwerpdossier is intussen afgewerkt en werd op 11 februari 2020 aan de buurtbewoners en betrokken eigenaars voorgesteld. Het voorontwerp van de nieuwe riolering is begin mei bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) ingediend voor nazicht en goedkeuring. Intussen werkt Studiebureau Lobelle de ontwerpplannen en grondinnameplannen af, zodat een deskundige van Aquafin gesprekken met eigenaars kan opstarten om de nodige grondaankopen in orde te brengen.  

Na goedkeuring van het voorontwerp door VMM worden de nodige vergunningen aangevraagd en wordt een aanbestedingsdossier opgesteld om de werken aan een aannemer te gunnen. Er wordt dan ook een nieuwe bewonersvergadering georganiseerd. 

Aan de uitvoering van dit project is een geraamde totale investering verbonden van 4.475.763,86 euro (incl. btw). Hiervan wordt ongeveer 1.680.000 euro (incl. btw) door de provincie betaald voor de fietspaden, gezien de Sijslostraat op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk ligt. De overige investering wordt gedragen door de gemeente, waarbij voor de rioleringswerken een toelage van de Vlaamse overheid voorzien is. Deze toelage zal volgens de kostenraming uit het voorontwerp ruim 900.000 euro bedragen.

Als deze procedures volgens planning verlopen, kan de uitvoering van de werken van start gaan in 2022.