Bibliotheek

De werken aan Bibliotheek-infopunt zijn afgerond. Op dinsdag 30 mei opent Bibliotheek-infopunt opnieuw de deuren. Er valt heel wat nieuws te ontdekken zoals het leesparadijs voor de jeugd, het gezellige leescafé, de vernieuwde inkombalie … De bibliotheek kiest ook voor het systeem van Open+ waardoor een nog ruimere dienstverlening mogelijk is. Naast de (nieuwe) bemande openingsuren, zijn er voor de vaste gebruikers extra openingsuren zonder personeel.

Lees meer over de renovatie