Project Sijslostraat | Een aantal bomen en struiken tussen brug E403 en grens Loppem moeten geveld worden

Gepubliceerd op dinsdag 6 sep 2022 om 10:56 uur

Willen we er, zoals in de rest van de Sijslostraat, de fietsveiligheid verhogen en het waterbeheer verbeteren, dan moeten er bomen en struiken weggenomen worden. We hebben hierover uitvoerig overlegd met Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos. Samen willen we maximaal zorg dragen voor de natuur en de impact van de wegenwerken en het vellen van de bomen en struiken zo laag mogelijk houden. Daarom nemen we volgende maatregelen:

  • Het aantal bomen en struiken dat geveld wordt, wordt tot het strikt noodzakelijke beperkt. Bomen die op de rooilijn staan en geen hinder vormen voor de aanleg van de nieuwe gracht worden behouden.
  • Ter compensatie wordt een financiële bijdrage geleverd aan het Boscompensatiefonds, waarmee op andere plaatsen bomen aangeplant worden. In de omgeving van het project is er geen ruimte beschikbaar om nieuwe bomen aan te planten.
  • Aan weerszijden van de Sijslostraat is er een natuurgebied. De eekhoorns, marters, … maken gebruik van de boomkruinen om zich van de ene naar de andere kant te verplaatsen. Om de dieren blijvend deze mogelijkheid te geven, voorzien we op twee plaatsen boombruggen (zie foto). Er worden hoog in de bomen touwen gespannen tussen de twee gebieden. Dit zijn de eerste boombruggen in onze regio.
  • Tussen de brug en de grens met Loppem komt het fietspad in beton in plaats van asfalt. Een fietspad in asfalt heeft aan weerszijden boordstenen nodig, een fietspad in beton niet. Hiermee moeten we aan weerszijden minder natuurruimte innemen.
  • Er komt lage fietspadverlichting om geen lichthinder voor de vleermuizen te veroorzaken.

Het vellen gebeurt in de eerste week van september.

Heb je vragen hierover?

De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of publiekeruimte@oostkamp.be.