Onderhoudswerken aan enkele straten in eerste helft 2024

Gepubliceerd op vrijdag 17 nov 2023 om 14:14 uur

De gemeente voorziet jaarlijks een budget voor eenvoudige onderhoudswerken van gemeentewegen. Zo wordt gestructureerd en planmatig gewerkt aan een kwalitatief structureel onderhoud van de wegen.

In 2024 komen volgende straten aan bod: 

  1. Breeweg: herasfalteren zijtak tussen huisnummer 22 en huisnummer 28, inclusief de zijtak naar landbouwbedrijf en vervanging overwelving.
  2. Eikelingen: herasfalteren rijweg en vervanging overwelving t.h.v. perceel 761D.
  3. Mariastraat: plaatselijk structureel onderhoud met waar nodig oeverversteviging van baangrachten.
  4. Ringbeekstraat: herasfalteren gedeelte rijweg tussen huisnummer 2 en Polderstraat.
  5. Scharestraat: plaatselijk herasfalteren gedeelte rijweg t.h.v. huisnummers 33, 41 en 44.
  6. Stokhovestraat: plaatselijk structureel onderhoud met waar nodig voorzien van bochtversterking.
  7. Wilgenbroekstraat: plaatselijk herasfalteren gedeelte rijweg tussen oprit huisnummer 75 en voordeur huisnummer 72, ter optimalisering fietscomfort.

De Gemeenteraad heeft op 16 november het aanbestedingsdossier goedgekeurd. De aannemer wordt aangesteld via een openbare aanbesteding.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 380.000 euro incl. btw.

De bewoners van de betrokken straten zullen ten gepaste tijde geïnformeerd worden over de werken in hun straat.