Project Sijslostraat | Vaststelling ontwerpakten grondaankopen

Gepubliceerd op vrijdag 18 jun 2021 om 11 uur

Sijslostraat veiliger maken en zorgen voor proper water

De gemeente werkt samen met de provincie West-Vlaanderen en Aquafin aan de opwaardering van de Sijslostraat, vanaf het kruispunt met de Zedelgemsestraat tot aan de gemeentegrens met Loppem.

 • Er komt een gescheiden rioolstelsel tussen de Zedelgemsestraat en de Stokhovestraat. Woningen in deze zone zullen moeten afkoppelen waardoor het huishoudelijk afvalwater eerst gezuiverd wordt vooraleer het in de waterlopen terecht komt.
 • De rijweg wordt over de volledige projectzone heraangelegd in asfalt.
 • Er komen nieuwe en veilige fietspaden. De gemeente kan hiervoor rekenen op financiële steun van de provincie.
  • Het dubbelrichtingsfietspad tussen de Zedelgemsestraat en de Veldhoekstraat blijft aan dezelfde kant, maar wordt verbreed, beter afgescheiden en in asfalt aangelegd.
  • Tussen de Veldhoekstraat en de grens met Loppem komt aan weerszijden van de weg een enkelrichtingsfietspad. In het bebouwde gedeelte net voorbij de Veldhoekstraat gaat het om verhoogd aanliggende fietspaden, voorbij dit bebouwde gedeelte opnieuw om vrijliggende fietspaden.
  • De enkelrichtingsfietspaden worden tot de Stokhovestraat in asfalt aangelegd, voorbij de Stokhovestraat tot de gemeentegrens met Loppem in beton.
 • De maximaal toegelaten snelheid zal in het dicht bebouwde deel van Sijslostraat teruggebracht worden naar 50 km/uur. Om de overgang in snelheidsregime visueel te beklemtonen wordt ter hoogte van huisnummer 176 een poorteffect aangelegd.

Deze verbeteringen kunnen niet zonder overname van private gronden

De grondaankopen zijn noodzakelijk om de afgescheiden fietspaden te kunnen aanleggen en om de huidige baangrachten langs de nieuwe fietspaden te verleggen en aan te passen aan de huidige noden. Om de betrokken eigenaars te vergoeden op basis van een objectieve waardebepaling, gebeurt de schatting van de te verwerven gronden door de Vlaamse overheid.

Vooraleer de akten ondertekend en de vergoedingen uitbetaald kunnen worden, moeten de akten door de Gemeenteraad vastgesteld worden. Dit gebeurde op donderdag 17 juni 2021. Hiermee zetten we een verdere stap in dit project.

De totale vergoeding voor de grondaankopen bedraagt 161.465,28 euro en valt ten laste van de gemeente. 

Verder verloop van het dossier

 • Intussen heeft Aquafin de vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. Als onderdeel van de vergunningsprocedure zal de Gemeenteraad formeel moeten beslissen over het wegentracé. Dit gebeurt later op het jaar.
 • Ook het aanbestedingsdossier om een aannemer aan te stellen, is volop in opmaak. Dit dossier zal eveneens ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd worden.
 • Streeftiming is om in de loop van 2022 van start te gaan met de werken. Daarbij zal een eerste fase bestaan uit voorbereidende werken in opdracht van de nutsmaatschappijen.

Communicatie met de betrokken bewoners/eigenaars

Zoals op de bewonersvergadering van februari 2020 gemeld, zullen we ten gepaste tijde verdere toelichting geven aan de betrokken bewoners.

Heb je vragen hierover? 

De medewerkers van de dienst Publieke Ruimte helpen je graag verder: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be