Sijslostraat Waardamme | Verder afwerken van de groenzones en grachten gebeurt half november

Gepubliceerd op zaterdag 28 okt 2023 om 09:46 uur

De aannemer heeft de werken aan de grachten niet kunnen afronden. Hij zal dit half november doen. 

Hinder voor het verkeer:

  • Waar nodig voor de veiligheid zullen er tijdens de werkuren tijdelijke verkeerslichten staan.
  • Buiten de werkuren is er geen hinder.

Dit zal de aannemer doen:

  • Gras zaaien in de berm tussen het fietspad en de grachten.
  • Taluds van de grachten afwerken.
  • Tijdens het plantseizoen (eind november - begin december) worden waar nodig de haagjes tussen de rijweg en het fietspad vervangen.