Warme Oostkampse Wijk (WOW)

Inhoud

De gemeente stimuleert en ondersteunt een warme buurtwerking in 8020. Naast een waaier aan bestaande initiatieven, is er sinds 2022 het WOW-label.

Met het label Warme Oostkampse Wijk (WOW) willen we straten en buurten motiveren om het samenhorigheidsgevoel op te krikken. Het gevoel geven dat iedereen de moeite waard is en iets kan betekenen voor de ander, vanuit zijn specifieke talent of achtergrond. Het WOW-label maakt deze samenhorigheid nog duidelijker zichtbaar in het straatbeeld.

Wat is een Warme Oostkampse Wijk? 

Een Warme Wijk is een straat of buurt waar de inwoners zich engageren om er voor elkaar te zijn. Dit kan onder meer door:

 • Aandacht te hebben voor minder mobiele buren, vb. vuilniszakken buitenzetten, brood halen.
 • Lokale noden te signaleren en op te volgen, vb. afval op het speelpleintje van de wijk helpen vermijden.
 • Elkaar te informeren over wat reilt en zeilt binnen de gemeente of de wijk, vb. over de campagne Generatie Rookvrij op de speelpleintjes.
 • Erop toe te zien dat deze informatie ook effectief alle buurtbewoners bereikt, vb. via een gezamenlijke WhatsApp-groep of Facebookpagina van de straat.
 • Ontmoetingsmomenten te (helpen) organiseren, vb. een straatfeest
 • De burenhulpkaart uit te hangen en af en toe 5 minuten tijd te maken voor elkaar, vb. helpen met een klein klusje.
 • ...

Deze straten zijn al helemaal WOW 

 • Watersnipstraat in Waardamme
 • Vliegend Paardstraat in Ruddervoorde 
 • Veldstraat in Moerbrugge
 • Walbrugstraat in Oostkamp 
 • Watering & Waterweelde in Baliebrugge 
 • De Vijvers in Waardamme 
 • Jozef Verduynstraat in Ruddervoorde
 • Ernest Claesstraat in Oostkamp 
 • Hazelbeekstraat in Baliebrugge

Straatambassadeur Fien Deruyter vroeg het WOW-label aan voor de Watering & Waterweelde:

Het WOW-label is een mooie medaille voor de 10de verjaardag van onze wijk. Ook in de toekomst willen we verder blijven werken aan het samenhorigheidsgevoel. We hebben veel ideeën om de buurtbewoners nog dichter bij elkaar te brengen: af en toe en speelstraat aanvragen, een buurtfeest organiseren, de wijk verfraaien met eventueel een pluktuin, nieuwe inwoners warm ontvangen... 

Straatambassadeur en voorzitter van wijkcomité De Vijvers Cloë D'Haenens vertelt: 

Wij zijn sinds iets meer dan een half jaar actief als wijkcomité om de samenhorigheid en verbondenheid te vergroten in onze wijk. We kunnen ondertussen rekenen op een groep van geëngageerde mensen die hun schouders willen zetten onder verschillende initiatieven. Zo organiseerden we al een succesvolle ‘after-summer drink’ en griezelden we samen met jong en oud tijdens een halloweenactie. Ook sprokkelt de Facebookgroep van De Vijvers steeds meer leden. Onze wijk komt door dit alles stilaan helemaal tot leven!

Wil je ook het WOW-label in jouw wijk?

Neem dan contact met ons op en laat ons weten waarom jouw wijk ook zo'n warme plek in 8020 is.