Verlies / diefstal reispas (internationaal paspoort)

Inhoud

  • Is je reispas gestolen? Meld de diefstal van je reispas bij de politie (Loket 1, OostCampus). Maak hiervoor een afspraak.
  • Is je reispas verloren? Meld het verlies van je reispas bij dienst Burgerzaken (Loket 2, OostCampus).
    Het verlies van een reispas leidt niet automatisch tot een vervanging.
    Heb je een nieuwe reispas nodig? Vraag deze zelf aan bij de dienst Burgerzaken / Onthaal, na afspraak.

Wat meebrengen

Identiteitskaart(eID) of Kids-ID