Verlies / diefstal reispas (internationaal paspoort)

Inhoud

Meld het verlies of diefstal van je reispas bij de politie (= loket 1 in OostCampus) om misbruik te voorkomen. Maak hiervoor een afspraak.

Het verlies van een reispas leidt niet automatisch tot een vervanging. Heb je een nieuwe reispas nodig? Vraag deze zelf aan bij de dienst Burgerzaken / Onthaal, na afspraak.

Wat meebrengen

Identiteitskaart(eID) of Kids-ID