Hertsbergsestraat tussen E40 en Kampveldstraat: nieuwe fietspaden en rijweg

Stratenplan

Hertsbergsestraat 9, 8020 Oostkamp

De fietspaden en de rijweg van de Hertsbergsestraat tussen de E40 en de Kampveldstraat zijn aan een opwaardering toe.

De Hertsbergsestraat ligt op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk waardoor de gemeente voor de heraanleg van de fietspaden op financiƫle steun kan rekenen van de provincie West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest

Timing van dit project:

  • 2020: opstart van het dossier 'herinrichting Hertsbergsestraat' samen met de provincie 

  • 2021: provincie werkt een ontwerpplan uit, samen met de gemeente en in overleg met andere betrokken instanties zoals Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en de Vlaamse Milieumaatschappij.
    De vragen en suggesties die we van de bewoners ontvingen, worden hierin meegenomen.

  • 2022-2023: doorlopen van de diverse voorbereidende trajecten (grondonderzoeken, archeologie, omgevingsvergunning) en doorlopen van de aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen

  • Streefdatum start van de werken: 2025

De effectieve timing is afhankelijk van hoe vlot de subsidieaanvraag en de procedures lopen.

Laatste wijziging: vrijdag 22 sep 2023 om 10:07 uur

Contact

Publieke Ruimte

Adres
OostCampus (loket 4) Siemenslaan 1 , 8020 Oostkamp
tel
050 819 880
publiekeruimte@oostkamp.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 08:30 - 12:30 uur
Morgen
Gesloten
Meer openingsuren Publieke Ruimte Alle openingsuren Publieke Ruimte