Heraanleg Hertsbergsestraat tussen E40 en Kampveldstraat – samenwerkingsovereenkomst met Provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd op vrijdag 22 sep 2023 om 10:37 uur

De fietspaden en de rijweg van de Hertsbergsestraat tussen de E40 en de Kampveldstraat zijn aan opwaardering toe. Voor de aanleg van de nieuwe fietspaden kan de gemeente rekenen op financiële steun van de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid. 

Projectzone Hertsbergsestraat

Samenwerkingsovereenkomst

De fietspaden en de rijweg van de Hertsbergsestraat tussen de E40 en de Kampveldstraat zijn aan een opwaardering toe. De volledige weginrichting zal grondig aangepakt worden. Een camera-inspectie wees uit dat de riolering in goede staat is, er zijn aan dit project dan ook geen rioleringswerken gekoppeld.

De Hertsbergsestraat ligt op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk waardoor de gemeente voor de aanleg van kwalitatieve fietspaden op financiële steun kan rekenen van de provincie West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest.

Om tussen de betrokken partijen afspraken vast te leggen rond de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten, is er een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt die werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op 21 september.

Stand van zaken van dit project

De provincie West-Vlaanderen trekt het project en heeft, in samenspraak met de gemeente, het voorontwerp opgemaakt. Nu kunnen volgende stappen genomen worden:

  • Opmaak van de grondinnameplannen, opstart van gesprekken met betrokken eigenaars om tot overeenkomsten te komen.
  • Toelichting van de plannen aan de betrokken bewoners.
  • Opmaak van een vergunningsaanvraagdossier.
  • Opmaak van een definitief ontwerp en een aanbestedingsdossier.

De streefdatum voor de start van de werken is 2025 (onder voorbehoud van een vlotte verdere projectvoorbereiding).

De totale projectkost wordt geraamd op 1.126.000 euro incl. btw. Het financieel aandeel van de gemeente Oostkamp wordt geraamd op 514.000 euro incl. btw.

Na de lichten aan de E40, een nieuw wegdek tussen de Kampveldstraat en het Lodikruispunt en de herinrichting van het Lodikruispunt is dit traject het sluitstuk van het grote project ‘veilig en comfortabel tussen Hertsberge en Oostkamp’.

Thema's