Parkeerverbod vrachtwagens in Kapellestraat. Parkeerplaatsen voor Oostkampse vrachtwagenchauffeurs in Siemenslaan.

Vraag hier je vrachtwagenparkeerkaart aan

Nederlandstalige versie

Waarom is een parkeerverbod voor vrachtwagens in de Kapellestraat tussen de E40 en het Europaplein noodzakelijk?

 • De parkeerstrook is smal en ligt vlak naast een fietspad. Het gebeurt vaak dat een vrachtwagen deels op het fietspad geparkeerd staat. Dit creëert onveilige situaties voor fietsers, zeker omdat de berm naast het fietspad lager ligt en dus geen uitwijkmogelijkheid biedt voor de fietser.
 • Tijdens het manoeuvreren bij het parkeren wordt het verkeer opgehouden. Verkeersopstoppingen langs deze drukke weg moeten zoveel als mogelijk vermeden worden.
 • Uit onderzoek blijkt dat de geparkeerde vrachtwagens hoofdzakelijk van chauffeurs zijn die de parkeerstrook gebruiken om hun rusttijd op te nemen of om er te overnachten. Deze parkeerstrook is hiervoor niet ingericht noch geschikt. De parkings langs de snelweg zijn dat wel.

Het parkeerverbod gaat in op 21 mei 2024.

Wie mag er vanaf 21 mei 2024 parkeren in de Kapellestraat tussen E40 en Europaplein?

 • Motorfietsen
 • Personenwagens
 • Auto’s voor dubbelgebruik
 • Minibussen.

Parkeerzone in Siemenslaan voor vrachtwagens van Oostkampse chauffeurs.

Vanaf 21 mei 2024 zijn langs de Siemenslaan parkeerplaatsen voorbehouden voor vrachtwagens met parkeerkaart. Deze parkeerplaatsen zijn aangeduid met het verkeersbord E9c met onderbord parkeerkaart.

Burgemeester Jan de Keyser: “Bij de beslissing om parkeerverbod voor vrachtwagens in te voeren in de Kapellestraat staat verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming centraal. Daarnaast komen we met het reserveren van parkeerplaatsen in de Siemenslaan voor Oostkampse vrachtwagenchauffeurs tegemoet aan de behoeften van onze lokale vrachtwagenchauffeurs. We blijven ons inzetten voor een veilige en efficiënte mobiliteit in onze gemeente en blijven luisteren naar de behoeften van onze inwoners en weggebruikers.

Daarnaast blijven we nauw samenwerken met het Agentschap Wegen en Verkeer om de verkeerssituatie aan het op- en afrittencomplex van de E40 verder te verbeteren.”

Wie kan een parkeerkaart krijgen?

De gemeentelijke vrachtwagenparkeerkaart wordt uitgereikt aan vrachtwagenchauffeurs die hun hoofdverblijfplaats in Oostkamp hebben, voor die vrachtwagen die op hun naam is ingeschreven of voor de vrachtwagen waarover zij bestendig beschikken. 

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier in en bezorg volgende documenten:
  • Kopie van het inschrijvingsbewijs van de vrachtwagen op naam van de aanvrager.
  • Indien die vrachtwagen niet is ingeschreven op naam van de aanvrager, maar op naam van een rechtspersoon of een andere natuurlijke persoon:
   • kopie van het inschrijvingsbewijs op naam van de rechtspersoon of op naam van de andere natuurlijke persoon
   • attest van bestendige beschikking door de aanvrager. Je vindt een voorbeeld bij de downloads.
 • Na goedkeuring van de aanvraag, stuurt de gemeente de parkeerkaart op naar het adres van de aanvrager.
 • Plaats de vrachtwagenparkeerkaart goed zichtbaar op de binnenkant van de voorruit.

Let wel:

 • Het beschikken over een parkeerkaart is geen garantie op een parkeerplaats. 
 • Voor het parkeren van vrachtwagens zonder gemeentelijke vrachtwagenparkeerkaart geldt een forfaitair bedrag van 35 euro per dag.

Kostprijs van de parkeerkaart

De parkeerkaart is gratis. 

Geldigheid van de parkeerkaart

De parkeerkaart is twee jaar geldig.

Vraag hier je vrachtwagenparkeerkaart aan

English version

New from 21 May 2024

Lorries are prohibited from parking on Kapellestraat between the E40 and Europaplein.
Drivers can use the motorway parking for rest periods or overnight stops. 
Brussels direction: Drongen, 40 km. Calais direction: Jabbeke, 11 km. 
The parking spaces on Siemenslaan are reserved for drivers from Oostkamp who have a parking card.

Magyar változat

2024. május 21-tól érvényes új szabályozás

A Kapellestraat E40 és Europaplein közötti szakaszán tehergépjárművekre vonatkozó parkolási tilalom van érvényben. Pihenőidő tartására, illetve éjszakai parkolásra az autópálya mentén található parkolókban van lehetőség. Brüsszel irányában: Drongen, 40 km. Calais irányában: Jabbeke, 11 km.

A Siemenslaan mentén található parkolóhelyek a parkolókártyával rendelkező oostkampi sofőröknek vannak fenntartva.

Versija lietuvių k.

Nauja taisyklė įsigaliojanti nuo gegužės 21 d 2024 m.

Sunkvežimiams draudžiama stovėti Kapellestraat tarp E40 ir Europaplein. Sustojimus ir poilsio pertraukas galima atlikti greitkelio automobilių stovėjimo aikštelėje. Briuselio kryptis: Drongenas, 40 km, Kalė kryptis: Jabbeke, 11 km.

Automobilių stovėjimo vietos palei Siemenslaan yra rezervuotos vietiniams Oostkampo vairuotojams, turintiems galiojančią automobilių statymo kortelę.

Wersja polska

Nowe zasady dot. parkowania od 21 maja 2024 r.

Na ul. Kapellestraat między E40 a Europaplein obowiązuje zakaz parkowania dla samochodów ciężarowych. Krótsze i dłuższe (na noc) postoje możliwe są na parkingach przy autostradzie: w kierunku Brukseli - Drongen, 40 km; w kierunku Calais - Jabbeke, 11 km.

Z miejsc parkingowych na ul. Siemenslaan mogą korzystać kierowcy z Oostkamp będący w posiadaniu karty parkingowej.

Varianta romaneasca

Nou de pe 21 mai 2024

Există o interdicție de parcare pentru camioane în Kapellestraat între E40 și Europaplein. Puteți să vă odihniți sau să petreceți noaptea în parcările de pe lânga autostradă. Spre direcția Bruxelles: Drongen, 40 km. Spre direcția Calais: Jabbeke, 11 km.

Locurile de parcare din Siemenslaan sunt rezervate șoferilor din Oostkamp cu card de parcare.

Slovenská verzia

Novinka od 21. mája 2024

Na ulici Kapellestraat medzi E40 a Europaplein platí zákaz parkovania nákladných vozidiel. Na prestávku alebo na prenocovanie je možné využiť parkoviská pozdĺž diaľnice. Smer Brusel: Drongen, 40 km. Smer Calais: Jabbeke, 11 km.

Parkovacie miesta na Siemenslaan sú vyhradené pre vodičov s parkovacím preukazom z mesta Oostkamp.

Türkçe versiyon

21 Mayıs 2024’ten itibaren yeni düzenleme

E40 otoyolu ile Europaplein arasındaki Kapellestraat’ta kamyonların park etmesi yasaktır. Dinlenmek veya gecelemek için otoyoldaki park alanlarını tercih edebilirsiniz.

Brüksel istikametinde: 40.km, Drongen.
Calais istikametinde: 11.km, Jabbeke.

Siemenslaan’daki park yerleri, park ruhsatına sahip Oostkamplı şoförlere ayrılmıştır.