Pamperbank

Wist je dat een kind bijna 5.000 luiers gebruikt voor het zindelijk is? De kost van de pampers weegt bij veel gezinnen dan ook op het budget.  

De Sociale Dienst krijgt veel vragen naar pampers voor kansarme gezinnen. Heb jij nog overschotten liggen? Breng ze binnen bij De Pamperbank. Er zijn zes inzamelpunten in Oostkamp.

Waar kan je je pampers deponeren?

Oostkamp heeft zes inzamelpunten waar mensen hun luieroverschotten in inzamelcontainers kunnen deponeren: 

  • OostCampus, Siemenslaan 1, 
  • Consultatiebureau Kind en Gezin, Brugsestraat 30,  
  • Regiohuis Kind en Gezin, Gemeentehuis 1,  
  • BKO Ferm Ruddervoorde, Sportstraat 3,  
  • BKO Ferm Hertsberge, Kerkplein 6,  
  • BKO Ferm Waardamme, Oeverhof 5.  

Wat is De Pamperbank?

De gemeente en het OCMW steunen het concept De Pamperbank van de organisatie Samen Sterker. Het is een project met een sociaal doel, dat kansengroepen in de samenleving een duwtje in de rug geeft. De Pamperbank is een permanent project die de herverdeling organiseert van luieroverschotten voor gezinnen met een beperkt inkomen.  

Er worden dagelijks luierrestjes ingezameld in diverse inzamelpunten. Naarmate er voorraad aan geschonken luiers beschikbaar is, worden deze gratis herverdeeld aan kansarme gezinnen. Met deze permanente solidariteitsactie levert De Pamperbank een kleine symbolische, zij het niet onbelangrijk, bijdrage om de kinderarmoede terug te dringen.