Zwembad De Valkaart sluit de deuren vanaf 1 juni

Gepubliceerd op vrijdag 31 mei 2024 om 07:57 uur

Op 27 mei kreeg het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Oostkamp van Farys (beheerder van zwembad De Valkaart in Oostkamp) toelichting over het rapport over de toestand van het zwembad. Het betonrot van de kuip evolueert erg snel. Het is moeilijk in te schatten vanaf wanneer de situatie gevaarlijk wordt. Daarom werd in functie van de veiligheid van de zwemmers en personeel beslist om het zwembad te sluiten vanaf 1 juni 2024. Intussen worden ondersteunende maatregelen uitgewerkt voor de zwemmers, scholen en verenigingen en worden de voorbereidingen voor een nieuw zwembad verdergezet.

Eind 2023 kreeg de gemeente positief nieuws over de staat van het zwembad. Mits investeringen aan de technieken, waarvoor onmiddellijk ook een subsidiedossier opgestart werd, was de verwachting dat het zwembad nog een tijd lang zou kunnen openblijven. Omdat de gemeente, na de visuele controle van het beton, ook de bevestiging wou van een diepgaande betonananalyse vooraleer te investeren, werd een bijkomende studie aangevraagd. In april kreeg de gemeente een eerste signaal over de ernst van de situatie en op 27 mei werden de definitieve conclusies aan het College van Burgemeester en Schepenen gepresenteerd. De gemeente had de bedoeling om het zwembad open te houden zolang dit veilig en comfortabel kan, maar uit het recente rapport blijkt dat het onmogelijk in te schatten is wanneer dit punt precies bereikt wordt. Farys, de beheerder van het zwembad, heeft daarom op donderdag 30 mei beslist om het zwembad te sluiten vanaf 1 juni. Omdat de veiligheid van de gebruikers en het personeel primeert, ondersteunt de gemeente deze beslissing.

De voorbereidingen voor een nieuw gemeentelijk zwembad waren al opgestart. In het masterplan van De Valkaart is de locatie voor dat nieuwe zwembad bekeken en de gemeente wil nog voor de zomer de opdracht starten voor het aanstellen van een ontwerper. Dit alles wordt verder voorbereid, zodat de volgende bestuursploeg hiermee aan de slag kan en de nodige budgetten kan voorzien. De nieuwe subsidie die de Vlaamse Overheid aankondigde voor nieuwe functionele zwembaden, wordt nauw opgevolgd om de investering financieel haalbaar te houden. De aanvragen kunnen echter vandaag nog niet ingediend worden, omdat het decreet nog verder uitgewerkt moet worden.

Scholen en verenigingen worden zo snel mogelijk gecontacteerd door de gemeentelijke diensten. En er wordt gewerkt aan ondersteunende maatregelen en oplossingen, zowel voor de groepsgebruikers als voor de individuele zwemmers. Wat de abonnementen betreft, zullen de gebruikers kunnen kiezen tussen hun abonnement verder gebruiken in Zedelgem (wat nu ook al kan) of een terugbetaling van de resterende periode. De details moeten nog uitgewerkt worden.

Jan de Keyser, burgemeester: “Dit is een van de moeilijkste beslissingen die we deze legislatuur hebben moeten nemen. De snelheid van de achteruitgang heeft iedereen verrast. Ook de technische experten hadden niet verwacht dat het zó snel zou gaan. Maar de veiligheid van de gebruikers staat voorop, daar is geen twijfel over, #safetyfirst, ook als dit leidt tot moeilijke beslissingen. Intussen zijn we bezig met de voorbereidingen voor een nieuw zwembad. Dat is een goeie zaak, maar biedt op vandaag geen directe oplossing voor de zwemmers, zwemverenigingen en scholen in onze gemeente. Zij worden zo snel mogelijk ingelicht en er wordt gezocht naar ondersteunende maatregelen om de Oostkampse zwemmers niet in de kou te laten staan. Het is de ambitie dat individuele zwemmers uit Oostkamp die in Beernem gaan zwemmen, dit zullen kunnen aan het basistarief van Beernem. De gemeente Oostkamp past dan het verschil met het tarief voor de niet-Beernemnaars bij. We zijn hiervoor al in gesprek met de buurgemeenten.

Een zwembad is een uitdagend project omdat het niet alleen een grote investering vergt, maar ook verlieslatend is. Desondanks zijn wij als bestuur ervan overtuigd dat een functioneel zwembad een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor onze sportieve gemeente. De afgelopen maanden hebben we bewust gewacht met het opstarten van het zwembaddossier, omdat we in de parlementaire wandelgangen vernamen dat er een subsidie op komst was. Het zou onverstandig zijn om door haast miljoenen mis te lopen. Deze tijd heeft ons bovendien de gelegenheid geboden om het zwembadproject te integreren in de masterplanoefening van De Valkaart. De minister van Sport heeft eindelijk de voorzet tot Vlaamse subsidiering van gemeentelijke zwembaden gelanceerd, maar we moeten wachten op meer decretale details zodat we het dossier echt kunnen opstarten. In de tussentijd hebben we Farys gevraagd om de voorbereidingen te treffen. Met dit vooruitzicht staan we klaar om de volgende stappen te zetten en onze gemeenschap een moderne, duurzame en functionele zwemfaciliteit aan te bieden.”

Achtergrond over de geschiedenis van de staat van het zwembad.

Terug in de tijd:

Het zwembad van Oostkamp werd in 1974 gebouwd. Sindsdien zijn er regelmatig grote en kleine controles en onderhoudswerken uitgevoerd om het zwembad in goede staat te houden. Er zijn grofweg twee elementen waarop problemen kunnen ontstaan bij een zwembad: de technieken zoals luchtgroepen, pompen en verlichting, en de betonnen constructies.

In 2016 doken voor het eerst problemen op bij de heropstart van het zwembad na de jaarlijkse onderhoudswerken. Een grondig onderzoek werd gestart, waarbij zowel de technieken als de betonnen kuip nauwkeurig werden onderzocht. Toen werd duidelijk dat herstelling nodig was: zowel voor de technieken als voor de kuip, die de eerste tekenen van betonrot vertoonde. Een studiebureau maakte een voorstel voor een uitgebreide vernieuwing van het zwembad. De gemeente had twee opties:

  • een zeer grondige renovatie (om langdurig open te kunnen blijven): 1.414.904 euro (excl. btw)
  • een beperkte renovatie (om open te kunnen blijven tot 2025): 255.000 euro (excl. btw)

Vanwege budgettaire redenen, maar vooral vanwege te weinig garanties op lange termijn werd gekozen voor de beperktere renovatie. Daarnaast werd onderzocht welke verdere mogelijkheden en noden er waren voor een zwembad in Oostkamp, zoals samenwerking met andere gemeenten, de bezetting van het zwembad, en de mogelijkheden voor een publiek-private samenwerking. Er werd ook gekeken naar het type en de locatie van een eventueel nieuw zwembad (cf. masterplan De Valkaart).

2023 – nu:

In 2023 deed Farys een extra inspectie, in functie van een bijkomende investering in de technieken die zich opdrong. Tijdens de inspectie werd vastgesteld  dat het einde van de levensduur van de technische installaties nadert. Daarom werd een dossier opgestart voor de vernieuwing van de installaties, incl. subsidieaanvraag. Maar vooraleer die investering van 550.000 euro te laten uitvoeren, wilde de gemeente ook nog een grondige betonanalyse.

Omdat de kuip eerder al tekenen van betonrot vertoonde, nam de gemeente, samen met Farys, het initiatief om een diepgaandere analyse te laten uitvoeren, inclusief een inschatting van de te verwachten evolutie. In april 2024 ontving de gemeente de eerste resultaten van deze extra studie. Hieruit blijkt dat het betonrot zich verder heeft ontwikkeld. In een korte periode is de zichtbare en onzichtbare schade sterk toegenomen. Het laatste rapport hierover werd aan het College van Burgemeester en Schepenen voorgesteld op maandag 27 mei. Gezien de onverwachts snelle evolutie van het betonrot en het moeilijk kunnen vastleggen van een ‘veilige ondergrens’ werd beslist het zwembad te sluiten vanaf 1 juni.