Zorgwonen

Inhoud

Zorgwonen kan een goede oplossing zijn voor wie zorg nodig heeft, maar toch zo zelfstandig mogelijk thuis wil blijven wonen. 

Bij zorgwonen wordt in of bij een bestaande woning een kleinere wooneenheid ingericht voor maximaal twee 65-plussers of zorgbehoevende personen. Zo kunnen ze wonen bij iemand die hen zorg verleent. Het omgekeerde kan ook: een zorgverlener die komt wonen bij oudere of zorgbehoevende personen. Bij zorgwonen worden de zorgbehoevende en de zorgverlener op fiscaal vlak beschouwd als twee aparte gezinnen op 1 adres.

Voordelen van zorgwonen

Door zorgwonen kan je langer thuis blijven wonen in een zorgende omgeving, zonder dat je sociale uitkeringen of voordelen verliest zoals studietoelagen of een werkloosheidsuitkering. 

Vormen van zorgwonen

  1. Zorgwonen binnen je woning.
  2. Zorgwonen in een bestaand, vrijstaand bijgebouw.
  3. Zorgwonen in een tijdelijke, verplaatsbare constructie (zorgunit) in de nabijheid van de hoofdwoning.

Voorwaarden

Een zorgwoning wordt bewoond door een zorgverlener én de zorgbehoevende(n).

Wie is 'zorgbehoevend'? 

  1. 65-plusser(s).
  2. Personen met een handicap.
  3. Personen die in aanmerking komen voor een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming.
  4. Personen die behoefte hebben aan ondersteuning om thuis te kunnen blijven wonen.

Procedure

Als je een woning bouwt of verbouwt, heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor moet je een uitgebreid omgevingsdossier indienen bij de gemeente. De Vlaamse overheid wil zorgwonen stimuleren en heeft in 2021 de regelgeving aangepast. Wanneer je voldoet aan een aantal specifieke voorwaarden kan je sinds kort een zorgwoning creëren via een eenvoudige meldingsprocedure. Het stopzetten van het zorgwonen moet eveneens gemeld worden.

Meer info

Heb je vragen over deze voorwaarden of de meldingsprocedure? Contacteer ons loket Wonen & Omgeving. Heb je toch een omgevingsvergunning nodig? Ook dan is het interessant om op voorhand stedenbouwkundig advies in te winnen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. 

Op de website van de Vlaamse overheid vindt je ook de brochure ‘Langer thuis in een zorgende omgeving’ van Departement Omgeving. Deze maakt je wegwijs in alle aspecten van het zorgwonen en geeft je inzicht in de regelgeving en procedures.