Zorgvolmacht

Wat is een zorgvolmacht?

Als je zelf geen beslissingen meer kan nemen, kan een zorgvolmacht jouw familie veel zorgen besparen. 
Met een zorgvolmacht kan iemand anders voor jou beslissen:

 • over je zakelijke belangen, zoals bijvoorbeeld het beheer van je rekeningen
 • over jou als persoon, zoals bijvoorbeeld een opname in een WZC.

Voorwaarden:

 • Je kan zelf kiezen wie die persoon is en wat hij/zij mag beslissen. Dat mogen ook meerdere personen zijn.
 • Je kiest ook zelf de inhoud van die beslissingen.
 • Je moet meerderjarig en wilsbekwaam zijn om een zorgvolmacht op te stellen.
 • Je kiest zelf wanneer je deze laat ingaan.

Hoe stel je een zorgvolmacht op?

 • Je kan zelf een zorgvolmacht opstellen. Jij en je volmachthouder(s) moeten het document ondertekenen.
 • De zorgvolmacht werkt alleen als je die laat registreren, wanneer je nog wilsbekwaam bent.
  Registratie moet bij het Vredegerecht of bij een notaris.
  • Kostprijs: 24 euro
 • Voor bepaalde handelingen, zoals het verkopen van onroerend goed, moet een notaris de zorgvolmacht opstellen. Ook voor bijzondere schenkingen is een notaris nodig.
  • Kostprijs: vanaf 211 euro (voor 1 lastgever), vanaf 319 euro voor 2 lastgevers.

Wil je meer weten? Je kunt terecht bij een notaris of op deze website.