Zorg voor bomen

Inhoud

Bomen zijn belangrijk voor ons klimaat en onze leefomgeving. We illustreren het belang van bomen en vertellen je hoe wij als gemeente voor onze straatbomen zorgen.

Wist je dat bomen

 • de luchtkwaliteit verbeteren? 1 boom neemt per jaar 150 kg CO2 op en zet die om in zuurstof voor 4 mensen
 • voor neerslag zorgen doordat een boom zo’n 100 liter water per dag verdampt;
 • voor biodiversiteit zorgen (leefomgeving voor vogels, vleermuizen … en voor voedsel voor heel wat dieren en insecten)
 • voor koele lucht zorgen in de zomer (natuurlijke airco). Het is in de zomer gemiddeld 8°C koeler onder een boom
 • de leefomgeving mooier maken
 • geluid dempen
 • voor minder stress en een betere concentratie zorgen.

Bomenonderzoek gebeurt in verschillende fasen

Eerst wordt er uitwendig naar de boom gekeken. De stam en de takken worden gecontroleerd op stormschade, dood hout, zwammen, bladvolume …

Is er een uitwendig gebrek? Dan wordt er diepgaander onderzoek gedaan:

 • Trekproef: controle van de stabiliteit van een boom. We doen de trekproef als er vermoeden is van wortelschade die de stabiliteit van de boom in het gedrang kan brengen. Door met een lier aan de boom te trekken, wordt de belasting bij storm getest en berekend hoe stevig de boom is. Zo weten we of en hoeveel de boom gesnoeid moet worden om hem nog veilig te laten staan.
 • Tomografie: onderzoek naar holtes in stam en takken.
  Met een geluidstomograaf worden geluidsgolven door het hout gestuurd en wordt de staat van het hout bepaald. Op die manier zien we de grootte van een holte in de stam of tak en kan er beoordeeld worden of er maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van de boom te garanderen.

Bomen kennen om ze goed te kunnen verzorgen

Onze groendienst inventariseert al jaren de bomen in de gemeente. Hiervoor laat ze zich bijstaan door een geschoold boomspecialist (European Tree Worker). Het gaat hier zowel om gezonde bomen als om bomen die door hun leeftijd of locatie opvolging nodig hebben. Je herkent ze aan een nummertje op hun stam.
Momenteel bestaat de inventaris uit zo’n duizend bomen en dat aantal groeit elk jaar aan.
De bomen in dit bestand worden extra in het oog gehouden. Wanneer een onrustwekkend gebrek aan een boom wordt vastgesteld (zoals een zwam, grote stambeschadiging, holte of verminderd bladvolume), wordt de boom minstens om de twee jaar opnieuw gecontroleerd en grijpen we in waar nodig. Bomen zonder gebreken controleren we iedere 5 jaar.

Welke snoeiwerken voeren wij uit aan bomen?

 • Begeleidingssnoei: snoei van jonge bomen om voldoende takvrije stam te vormen, bijv. de sierperen in de Wollestraat. Dit gebeurt in verschillende fasen en gespreid over meerdere jaren.
 • Onderhoudssnoei: snoei van volwassen bomen, zoals bijv. volgend jaar de bomen in het Waaroostpark. Breukgevoelige takken worden weggenomen (dood hout en aangetaste takken). Gemiddeld controleren wij de volwassen bomen om de 5 jaar.
 • Vormsnoei: snoei van knotbomen en leibomen, zoals op speelplein Hertsberge en aan kerk Ruddervoorde. Is snoei omwille van esthetiek, plaatsgebrek, landschap ....
 • Kroonreductie: het verkleinen van de kruin van een boom met een verminderde gezondheid. Hierdoor
  verkleint de windbelasting op de boom en zo het risico op omwaaien. Zo kunnen bomen met een
  verminderde gezondheid toch nog jaren op een veilige manier blijven staan.

Een boom wordt pas gekapt wanneer geen andere ingrepen door snoei van de boom meer mogelijk zijn.
Sommige snoeiwerken vereisen specifieke kennis of vaardigheden. Hiervoor doet de gemeente beroep op
een gespecialiseerde boomverzorger.

Hoe zorgen we voor een optimale omgeving voor bomen?

Een goede standplaats is essentieel voor de groei en gezondheid van een boom. Daarom besteden we veel aandacht aan volgende zaken:

 • Minder gras maaien rond de boom. Wanneer het gras rond bomen te vaak gemaaid wordt, verdwijnen
  broodnodige voedingsstoffen voor de boom. Minder maaien betekent ook minder schade aan de stam bij maaiwerken.
 • Het gras onder bomen vervangen door planten, verharding wegnemen of een mulchlaag (bladeren, grasmaaisel ...) aanbrengen. Zo kunnen bladeren onder de boom blijven liggen en wordt het water beter in de bodem vastgehouden. Hierdoor beschermen we de boom beter tegen droogte.
 • Een gietrand of waterzak aanbrengen rond net aangeplante bomen. Tijdens droge periodes gieten we
  die vol met water. Het water sijpelt dan geleidelijk in de bodem naar de wortels.
 • Het witkalken van (de stam van) bomen die gevoelig zijn aan verbranden door de zon. Dit doen we voornamelijk bij beuken die in de zon staan omdat rondstaande bomen weggehaald zijn.
 • Op plaatsen met veel wandelaars/verkeer onder de boom de wortels beschermen door een lage afsluiting te plaatsen. Dit hebben we bijvoorbeeld gedaan bij een oude beuk in het Beukenpark.
 • Het loswerken van de grond onder bomen als deze verdicht is. Anders kunnen wortels moeilijk groeien en
  kan de boom weinig water opnemen. Dit doen we door de grond te ploffen (onder hoge druk lucht in
  de bodem brengen waardoor deze openscheurt en luchtiger wordt).

Werken uitvoeren met respect voor bomen

Bij wegenwerken is er veel aandacht voor de bomen. Zo gebeurt een vooronderzoek om na te gaan of maatregelen nodig zijn om de bomen te beschermen (aanpassen ontwerp, andere werkwijze …). Ook bij nutswerken wordt een aangepaste werkwijze opgelegd en afgesproken met nutsbedrijven als zij onder of in de buurt van bomen moeten werken. Sommige kabels worden bijvoorbeeld met een boring in de grond gebracht om wortelschade door graafwerken te vermijden.