Kunstwerk Schooldreef: Zoals Afgesproken

“Zoals Afgesproken“ is een wandeling in de openbare ruimte van het éne naar het andere, van het één na het ander, met onderweg de aanpassing, de vertraging, het oponthoud, de fantasie en de verandering die de weg en het denken uiteindelijk met vreugde verleggen tot ver in de samenleving.
Henk Visch

Kunst in de Publieke Ruimte

Een kwalitatieve publieke ruimte van de toekomst is zowel groen(er) als klimaatrobuuster. En het is een functionele en aangename plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Kunst kan hierbij een grote meerwaarde betekenen. Begin 2022 schreef de Vlaamse overheid in het kader van de versterking van de veerkracht na corona een subsidie uit voor “Kunst in de Publieke Ruimte”.

Deze visie sluit aan bij de doelstellingen en de ambitie van het gemeentebestuur voor het centrum van Oostkamp en concreet bij de vernieuwing van de Schooldreef. Gemeente Oostkamp heeft een subsidie aangevraagd en gekregen.

“Kunst in de Publieke Ruimte” is een subsidieproject van de Vlaamse overheid om kwaliteitsvolle kunst in de publieke ruimte te integreren en sluit aan op hun veerkrachtprogramma om kunst en cultuur te stimuleren. Het project wordt gefinancierd met Europese middelen.

Over de kunstenaar

Henk Visch (Eindhoven, 1950) maakt beelden. Soms zijn dat ijle lijnen van metaal, als tekeningen in de lucht, dan weer zijn het massief bronzen volumes. Zoals Visch zelf zegt: “[…] mijn werk heeft geen richting, maar alle richtingen.” Zijn oeuvre bestaat uit beelden van meer dan drie meter hoog en werken van nog geen dertig centimeter, uit figuratieve sculpturen en abstracte vormen. Naast zijn beeldende werk schrijft en dicht Visch. Beeld en taal komen vaak samen, wat zichtbaar wordt in de titels die de kunstenaar zijn sculpturen geeft. Henk Visch studeerde aan de Academie voor Kunst en Vormgeving ’s-Hertogenbosch (1968-1972). Hij doceerde aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam (1984-1987), aan de Van Eyck in Maastricht (1987-1991) en aan de Kunstakademie Münster, Hochschule für Bildende Künste (2005-2017). Visch’ werk maakte deel uit van de Biënnale van Venetië en de Documenta IX in Kassel in respectievelijk 1988 en 1992 en was te zien in Kunsthal KAdE (Amersfoort), C-Space (Beijing) en Kabinett für aktuelle Kunst (Bremerhaven).

Hoor je de kunstenaar graag kort even aan het woord over het kunstwerk? Check het filmpje onderaan. 

Over het kunstwerk “Zoals afgesproken”

Zoals afgesproken is een ensemble van sculpturen dat meandert door de dreef. De titel verwijst naar een korte slagzin die een gesprek afrondt. De inhoud van dat gesprek is voor iedereen anders. Zonder verder te willen verduidelijken, verwijst de titel naar de mogelijkheid, de openheid, een gesprek, een ontmoeting, een belofte … het verwijst naar alles en niks in het bijzonder. Het is een typisch stopzinnetje om een gesprek tijdelijk te stoppen.

De beeldengroep van Henk Visch straalt diezelfde openheid uit. De sculpturen dragen het verleden, het heden én de toekomst in zich. Elke passant, elke wandelaar of fietser, elke scholier of bezoeker aan de Schooldreef zal zich op de één of andere manier verhouden tot deze sculpturen.

In 1937 schildert René Magritte een landweg met daarop een ton, een buste, een leeuw, een biljarttafel, een tuba, een fiets … Het landschap van La jeunesse illustrée heeft een sterk landelijk karakter, wat in contrast staat met die objecten op de aardeweg. Als vertrekpunt voor een opstelling gebruikt Henk Visch vaak bestaande schema’s of handelingen. De manier waarop we op het perron staan te wachten op de trein of de manier waarop we onze tafel dekken voor de maaltijd, beide situaties leveren bepaalde evidente patronen op die ook bruikbaar zijn voor het opstellen van sculpturen. Dat de pepermolen op tafel naast het zoutvat staat vinden we volkomen normaal, want die horen nu eenmaal bij elkaar. Magritte speelt in La jeunesse illustrée met die codes. De objecten die hij schildert zijn stuk voor stuk herkenbare illustraties. De leeuw is geen specifiek dier maar echt een afbeelding van ‘de leeuw’ zoals die in de Larousse illustré staat. Die illustraties komen terecht op een aardeweg tussen weiland onder een zomerse blauwe lucht met witte wolken. Dat beeld heeft Henk Visch gebruikt als schema voor zijn kunstopdracht in de Schooldreef. Door zes sculpturen over de volledige lengte van de dreef te plaatsen zet hij een karakteristiek element van de opdracht in de verf: de dreef. Het plein krijgt op die manier geen hoger autonoom karakter maar blijft verbonden met de Schooldreef.

Jan de Keyser, burgemeester: “Met ’t Centrumplan heeft Oostkamp de ambitie om het centrum van Oostkamp toekomstgericht in te richten, waarbij het goed wonen, leven en werken blijft voor de toekomstige generaties. Een sterke handelskern maakt hier integraal deel van uit. Men is er zich niet altijd bewust van, maar kunst is daar een wezenlijk onderdeel van. Het tilt de publieke ruimte naar een hoger niveau, zorgt voor aantrekkelijke plekjes, het brengt mensen samen en werkt prikkelend voor bewoners en bezoekers. We hebben het geluk met het project van de Schooldreef een aanzienlijke subsidie te krijgen om zo ook in het centrum van Oostkamp kunst te kunnen voorzien. De Europese middelen die we via de Vlaamse overheid konden krijgen, zorgen ervoor dat we een gerenommeerd Europees kunstwerk krijgen in de Schooldreef met internationale uitstraling.