Wettelijke samenwoning

Aanvraag attest wettelijk samenwonen

Inhoud

Als je samenwoont met iemand kan je hiervan een schriftelijke verklaring afleggen bij de dienst Burgerzaken, zodat je beschouwd wordt wettelijk samen te wonen. De aangifte geeft een zekere juridische bescherming. 

Twee personen kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen. Dit kan met of zonder verwantschap.

De wettelijke samenwoning houdt op bij:

 • huwelijk van een van de partijen
 • overlijden van een van de partijen

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden hetzij eenzijdig door een van de samenwonenden. De wettelijke samenwoning houdt niet automatisch op bij verhuis van een van de partijen.

Voorwaarden

 • juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten
 • meerderjarig
 • niet gehuwd en geen wettelijke samenwoning met een andere persoon

Procedure

 • Beide personen melden zich samen aan bij de dienst Burgerzaken, op afspraak.
 • Aanvraag wettelijke samenwoonst
  • De verklaring wettelijke samenwoning wordt onmiddellijk opgemaakt nadat je kennis hebt genomen van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wettelijke samenwoning.
 • Verbreking wettelijke samenwoonst:
  • De wettelijke samenwoonst wordt onmiddellijk verbroken.
 • Eenzijdige verbreking wettelijke samenwoonst (als er maar één persoon aanwezig is):
  • De wettelijke samenwoonst wordt onmiddellijk verbroken. Een deurwaarder gaat langs bij de afwezige persoon om deze hiervan op de hoogte te brengen.
 • Heb je een attest van wettelijke samenwoning nodig? Dan kan je dit aanvragen via ons digitaal loket.

Wat meebrengen

Identiteitskaart van beide personen

Extra documenten voor niet-Belgen: bewijs van ongehuwde staat of bewijs van echtscheiding. 

Kostprijs

 • Registratie wettelijke samenwoning: gratis
 • Beëindigen wettelijke samenwoning met onderlinge toestemming: gratis
 • Eenzijdige beëindiging wettelijke samenwoning: 250 euro