Welzijnsraad

Deze raad zet in op:

  • het welzijn van alle Oostkampenaren, vooral wie nood heeft aan extra ondersteuning op sociaal, medisch, psychisch en materiaal vlak
  • het mee uitwerken van het lokale welzijnsbeleid
  • het samen brengen van de welzijnspartners (zowel professionelen als vrijwilligers) met het oog op uitwisselen van informatie alsook op het slaan van bruggen tussen deze partners
LCP