Welzijnspartners

Inhoud

Oostkamp is een warme gemeenschap en biedt laagdrempelige activiteiten aan zodat alle inwoners hun sociaal leven in eigen buurt kunnen beleven, met aandacht op vlak van communicatie, mobiliteit en het wegwerken van drempels voor de meest kwetsbaren om de vrijetijdsparticipatie mogelijk te maken.

In de Welzijnsraad zitten heel wat vertegenwoordigers uit het werkveld. Ze stellen zich graag even voor.

Vertegenwoordigers uit het werkveld

’t Valkennest -  Viro vzw

‘t Valkennest is een villa op het domein De Valkaart waar volwassenen met een beperking kunnen verblijven. De bewoners wonen zelfstandig in een eigen studio en kunnen rekenen op professionele begeleiding van Viro vzw en ondersteuning door een inwonende conciërge.

’t Valkennest is partner van de Welzijnsraad omdat onze bewoners ervaringsdeskundigen zijn op het vlak van drempels. Ook wij als organisatie ervaren vele drempels en vinden het fantastisch dat Oostkamp hier aan werkt! Door aan te sluiten bij de werkgroep leren wij ook veel verschillende mensen in Oostkamp kennen en kunnen we fijne, duurzame contacten leggen. Met ’t Valkennest willen we graag een meerwaarde in de buurt creëren, we willen dat onze bewoners iets voor de buurt kunnen terugdoen. Dit kan door begeleid werk of door vrijwilligerswerk. Een voorbeeld hiervan is dat we op dinsdagvoormiddag samen met enkele mensen afval rapen in ons park, zo houden we de buurt proper. We proberen in onze werking ook altijd samen te werken met andere organisaties in Oostkamp.

O’Zon

O’zon is een begeleidingsdienst die zich richt tot alle personen met een (vermoeden van) beperking. Vanaf 16 jaar kan je bij O’zon terecht.

We geven mobiele ondersteuning aan huis (of op een locatie in jouw buurt). Samen stellen we een ondersteuningspakket op, zoals hulp bij administratie, samen op zoek gaan naar (vrije)tijdsbesteding in de buurt, nieuwe mensen leren kennen, uitzoeken welk soort werk bij jou past. We ondersteunen jou zodat je zo zelfstandig mogelijk kan leven. We werken samen met jouw netwerk en diensten uit de buurt. Samen gaan we na welke personen of diensten voor jou belangrijk zijn. In Oostkamp zijn er drie O’zon medewerkers actief. Dit zijn onze contactgegevens:

We willen ons engageren om samen mee deel uit te maken van een sterk Oostkamps netwerk, die zich inzet voor mensen in een kwetsbare positie. We willen bijdragen aan een warme gemeente waar iedereen ten volle kan deelnemen aan het maatschappelijke leven.
We geloven er sterk in dat we door zelf verbinding te maken (met de buurt, vrijwilligers, andere diensten, e.a.) hier aan kunnen bijdragen. Een aantal concrete voorbeelden tot op vandaag, zijn o.a.:

  • de nauwe samenwerking met o.a. het OCMW en Diensten Gezinszorg in situaties waarin we samen betrokken zijn.
  • de samenwerking met ‘t Valkennest, waarbij we door de krachten te bundelen kansen willen creëren voor de mensen die wij ondersteunen.
  • ...

Ons streefdoel is om nog meer aanwezig te zijn in de gemeente en zo een laagdrempelig aanspreekpunt te worden voor cliënten, hun netwerk en iedereen in de buurt. Zo hopen we drempels weg te werken, verbinding tussen mensen te leggen en onze krachten te bundelen.

Sesam

Sesam vzw is een klusdienst voor de inwoners van Oostkamp en Zedelgem. Je kunt beroep op ons doen voor: algemeen groenonderhoud, plaatsen van thermische en geluidsisolatie, schilder en behangwerken. Ook inzetbaar voor verhuizingen, uitvoeren van klussen binnen de woning, allerhande basis herstellingen onderhoudsopdrachten /poetsen, afvoer naar het containerpark, afbraakwerken, montage van meubelen, opkuis van vervuilde woningen.

Sociaal tarief: wij passen het sociaal tarief van 10 euro per uur toe als u van de voorkeurregeling van de mutualiteit geniet of na goedkeuring van de sociale dienst van de gemeente Oostkamp.

Sesam biedt medewerkers een tewerkstellingstraject op maat aan met als einddoel doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.
Tevens organiseert Sesam vanuit maatschappelijke noden economisch rendabele activiteiten die leiden tot een kwaliteitsvolle dienstverlening en een grote tevredenheid van elke klant dit in nauw overleg met de gemeente en het ocmw van Oostkamp.

Kruimelcafé

Het Kruimelcafé gaat aan de slag met voedseloverschotten en maakt elke dinsdag een feestmaal, iedereen is welkom. Het is een manier om mensen samen te brengen en voor degene die het nodig hebben, om een steuntje in de rug te geven.

Een groep vrijwilligers koken samen, ruimen samen op en leren van elkaar. Wil je graag meehelpen op dinsdag? Heb je een winkel, traiteurszaak of boerderij en zoek je een oplossing voor jouw voedseloverschotten? Je kan de vrijwilligers van het Kruimelcafé bereiken via kruimelcafe@gmail.com, op Facebook of ga even langs op dinsdag in de Raat, Schooldreef 5 in Oostkamp.

De Kade

De Kade zoekt antwoorden op vragen van personen met een handicap om zo hun levenskwaliteit te verbeteren. Dit betekent enerzijds de individuele gebruiker ondersteunen om de nodige vaardigheden te verwerven om op een maatschappelijk aanvaarde manier te functioneren en anderzijds het samenleven binnen het gezin, de context te optimaliseren. De Kade biedt wonen en dagbesteding aan. Zowel de leefsituatie als de dagbestedingsactiviteiten worden door dezelfde begeleiders georganiseerd en begeleid.

De Kringwinkel ’t rad

De Kringwinkel ’t rad is meer dan een kringloopwinkel. Men biedt sociale tewerkstelling en opleiding aan mensen die moeilijk een job vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Vanuit het logistiek centrum in Oostkamp halen medewerkers herbruikbare spullen op die zij verwerken en herstellen. Vervolgens leveren zij die opgewaardeerde spullen in één van onze winkels. Daar zorgt men ervoor dat onze klanten van een ruim aanbod aan betaalbare spullen kunnen genieten. Onze missie: mensen en spullen meer waard maken met respect voor het milieu. Contactgegevens: 050 349 400.