De Gilde: van patronaatszaal tot innovatief woonproject in hartje Ruddervoorde

Stratenplan

Vlamingstraat 3, 8020 Oostkamp

De Gilde is een begrip in Ruddervoorde, maar staat al een tijdje leeg. Het karakteristieke gebouw is op zich niet beschermd, maar heeft wel het kenmerkend uitzicht van een patronaatszaal uit die tijd en is opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed. Reden genoeg dus om te onderzoeken of het mogelijk is het gebouw te behouden.

Het perceel waarop het gebouw staat, is 600 m² groot en ligt volledig in woongebied. Het zou een ideale plek zijn voor jonge gezinnen. Het behouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen in de dorpskern is belangrijk voor het voortbestaan van een levendig dorp. Daarom werd samen met de eigenaar, vzw Decanale Werken Brugge Stad, ingestapt op een project van de provincie West-Vlaanderen. Binnen dat project werd onderzocht hoe we De Gilde kunnen bewaren én we er een vernieuwend woonproject kunnen voorzien, binnen de principes van het masterplan (zie verder).

 • Het karakteristieke pand wordt behouden, maar verbouwd en opengetrokken.
 • Er komen 5 duurzame en compacte huurappartementen.
 • Er komen ook hier gedeelde ruimtes (vb. voor een familiefeestje).
 • Er komt een gezamenlijke tuin.
 • Dit bouwproject richt zich specifiek op nieuwkomers op de woningmarkt: nestverlaters en jonge gezinnen. Jonge gezinnen in een dorpskern zijn belangrijk voor het voortbestaan van een bruisende gemeenschap.
 • Een van de appartementen wordt ingevuld vanuit een sociale invalshoek, ondersteund via een buddy-werking van de medebewoners.

Intussen werken de architecten, Groep3 uit Brugge, het ontwerp verder uit tot een concreet dossier (opmaak bestekken en ontwerp aanvraag omgevingsvergunning). Eens dat klaar is, wordt finaal beslist of het project financieel haalbaar is en er dus verder gewerkt kan worden.

Uit het masterplan:

Een aantal feiten:

 • Het aantal mensen die alleen wonen zal blijven stijgen.
 • Mensen kiezen steeds vaker voor een kleine woning in het centrum, gecombineerd met duurzamere vervoersmiddelen.
 • Wonen wordt steeds duurder.

Daaruit volgen een aantal uitdagingen voor wonen in centra:

 • Dichter bij elkaar wonen in een kwalitatieve leefomgeving, voor de bewoners én de ruimere buurt.
 • Ruimte voor groen en water om ons te wapenen tegen de klimaatverandering. 
 • Plekjes voor ontmoeting en ontspanning.
 • Minder wagens in het straatbeeld, ten voordele van meer kwalitatieve ruimte
 • Nieuwe vormen van (samen)wonen.
 • Zoeken naar mogelijkheden om wonen betaalbaar te houden.

Aanpak?

In het masterplan dat een paar jaar geleden opgemaakt werd, onderzocht de gemeente samen met specialisten hoe we dit kunnen realiseren. De gemeente heeft immers slechts een beperkte impact op de woningmarkt. Toch zoekt Oostkamp naar wat wél kan. De eerste stap was een duidelijke visie ontwikkelen. Door die goed te communiceren naar projectontwikkelaars en met hen in gesprek te gaan, kun je een verschil maken. En tot slot wil de gemeente ook de kansen benutten die zich aandienen om zo het goede voorbeeld te geven waar mogelijk.

Wat kan een verschil maken:

 • Spelen met de ‘volumes’ van de bouwblokken: doorsteken en groen zorgen dat de volumes lichter aanvoelen.
 • Gemeenschappelijke ruimtes voorzien. Bijvoorbeeld: extra binnenruimtes die een aanvulling kunnen betekenen voor wie klein woont, of een gezamenlijke binnentuin ... 
 • Zorgen dat er voldoende zicht is op groen. Bijvoorbeeld: groen in de gevels, een binnentuin …
 • Aandacht voor architecturale kwaliteit: behouden waardevolle gevels en aandacht voor kwaliteit bij nieuwe.
Laatste wijziging: maandag 15 jan 2024 om 09:59 uur