Wateroverlast

Wat kun je vooraf doen als er wateroverlast voorspeld wordt?  

Bereid je voor, zeker als je in overstromingsgevoelig gebied woont:  

 • Houd je goten en greppels schoon en vrij. Zo voorkom je dat dit de oorzaak wordt van problemen.

 • Is het slikputje in de straat verstopt, meld het bij de gemeente.

 • Volg het nieuws en het weerbericht.  
 • Voorzie laarzen, emmers en aftrekkers

 • Zorg ervoor dat je weet waar je de gas en elektriciteit kan afsluiten.   

 • Voorzie waterdichte materialen vóór het keldergat, de rioolputjes,… 

 • Voorzie ophogingsmateriaal voor de woonruimtes van de benedenverdieping en de kelder, bijvoorbeeld bakstenen of zandzakjes. 

 • Parkeer je wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in je garage staan. 

 • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water. 

 • Zorg voor een opgeladen gsm.

 • Breng kostbare voorwerpen, documenten, belangrijke papieren, laptop, zaken van emotionele waarde zoveel mogelijk naar een hogere verdieping van de woning.  

 • Hou volgende persoonlijke zaken dichtbij voor in geval evacuatie nodig is: cash geld, identiteitskaart, gsm (en oplader), verzekeringspapieren, rijbewijs, persoonlijke medicijnen (voldoende voorraad), sleutels van woning en auto.  

 • Bedenk bij wie je het best terecht kunt als je je huis zou moeten verlaten wegens overstromingsgevaar: familie, vrienden, … Neem al contact met hen op.  

 • Ben je landbouwer: breng je dieren in veiligheid (hoger gelegen weiden, plaatsen in overleg met andere landbouwers, buiten overstromingsgebied …).  

Belangrijk tijdens de overstroming / wateroverlast

Heb je hulp nodig?  

 • Heb je hulp nodig van de brandweer
  • Geef je aanvraag in via het digitaal loket 1722.be.
  • Bel 1722 als dit nummer actief is.   
 • Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar.  
 • Is er iemand mogelijk in levensgevaar? Bel altijd 112. 

Probeer waar mogelijk de schade te beperken en gevaar te vermijden:  

 • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones. 
 • Gebruik zandzakken om kleine dammen te maken voor kelderopeningen, buitendeuren, ... 
 • Neem tapijten weg en plaats je meubels en waardevolle voorwerpen op een veilige hoogte
 • Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water af. 
 • Parkeer je wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in je garage staan. 
 • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water. 

Moet je evacueren?

 • Volg de aanbevelingen van de hulpdiensten op. 
 • Neem volgende persoonlijke zaken mee: cash geld, identiteitskaart, gsm (en oplader), verzekeringspapieren, rijbewijs, persoonlijke medicijnen (voldoende voorraad), sleutels van woning en auto.  
 • Bedenk bij wie je het best terecht kunt: familie, vrienden, … Neem al contact met hen op.  
 • Neem reservekleding en laarzen mee. 

Na de overstroming

 • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor je verzekeringsdossier.
 • Maak dan pas je huis schoon en ontsmet de beschadigde ruimtes.
 • Verlucht de ruimtes voldoende, maar verwarm ze ook zodat de vochtigheid kan wegtrekken.
 • Luister naar de aanbevelingen van de overheid over het gebruik van leidingwater

Heb je schade?

 • Heb je hulp nodig van de brandweer?
  • Geef je aanvraag in via het digitaal loket 1722.be of het elektronisch formulier van je lokale brandweerzone
  • Bel 1722 als dit nummer actief is.  
  • Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar. 
 • Heb je geen hulp nodig van de brandweer? Doe beroep op een gekwalificeerde vakman of herstel het zelf (bijvoorbeeld bij een omgevallen boom in de tuin, beschadigd tuinhuis, hagelschade aan je auto).
 • Neem zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar. Hij/zij zal al je vragen beantwoorden en je helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
 • Informeer je of het Rampenfonds in jouw situatie zal tussenkomen.