Wat doet een straatambassadeur?

Wat doet een straatambassadeur?

Een straatambassadeur is een bewoner uit jouw straat die zich heeft opgegeven bij de werkgroep Mensen Spreken Mensen. Deze bewoner is de contactpersoon voor de gemeente, de wijkinspecteur en de bewoners van de wijk. De straatambassadeur helpt om de betrokkenheid in de buurt te verhogen en werkt zo samen met de bewoners aan een warme en duurzame buurt.

Waarvoor kan je terecht bij jouw straatambassadeur?

  • Hulp bij het organiseren van warme buurtinitiatieven zoals straatfeesten of speelstraten.
  • Bespreken van ideeën, bezorgdheden of problemen in de buurt of de straat. De straatambassadeur verwijst je correct door indien nodig.
  • Vragen rond burenhulp. De straatambassadeur biedt een luisterend oor en helpt mee zoeken naar oplossingen.

De straatambassadeurs werken in hun buurt of straat gericht rond de thema’s verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid. De straatambassadeurs vullen de rol op hun eigen manier in, elk engagement is anders.

Samenwerking met de wijkinspecteur

De wijkinspecteur houdt toezicht op de naleving van het gemeentelijk politiereglement: problemen in verband met orde en rust detecteren, achterlaten van vuilnis, vandalisme, sociale problemen, toezicht en onderzoek bij woonstveranderingen, dierenbescherming ..

Hoe is de werking van de straatambassadeurs ontstaan en geëvolueerd? 

In 2013 ontstond vanuit de werkgroep Mensen Spreken Mensen het idee om van start te gaan met de werking van de straatambassadeurs. Zij werken in onze gemeente al even rond de thema’s ontmoeting en verbondenheid en zagen hierin een volgende stap. 10 jaar later, in 2023, zijn er maar liefst 90 straatambassadeurs actief. De rol van de straatambassadeur is gegroeid. Tijdens de beginjaren was de straatambassadeur vooral het aanspreekpunt voor praktische vragen over bijvoorbeeld sneeuwruimen, de toestand van de voetpaden of het organiseren van straatfeesten. Sinds de corona-pandemie speelt de straatambassadeur ook een steeds grotere rol bij het creëren van een warme buurt. De Oostkampse straatambassadeurs zijn zo niet alleen een schakel tussen de buren, de wijkinspecteur en de gemeentelijke diensten, maar steeds vaker ook de schakel tussen de buren onderling.