Vrijwilligerswerk in Oostkamp: algemene info

Inhoud

Heb je interesse om je in te zetten als vrijwilliger in Oostkamp? Op deze pagina vind je meer uitleg over wat het inhoudt en waarmee je rekening moet houden. 

Wat is vrijwilligerswerk?               

Vrijwilligerswerk is je inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft. Voorwaarde is wel dat je niet verplicht bent om het te doen en dat je niet vergoed wordt voor je prestaties. Indien het gaat om een activiteit voor een privé-persoon/familielid is er geen sprake van vrijwilligerswerk, maar een vriendendienst.

Wie mag vrijwilligerswerk doen?

Vanaf  jaar waarin je 16 wordt mag je inzetten voor iets wat jij de moeite waard vindt. Verder moet je uit de Europese Unie komen of een geldige verblijfsvergunning kunnen voorleggen.

Kan vrijwilligerswerk gecombineerd worden met een uitkering?

In de meeste gevallen kan dat.

  • Ben je bruggepensioneerde of werkloze? Dan moet je jouw vrijwilligerswerk melden bij de RVA. Je vult daarvoor formulier C45B in (te verkrijgen via de RVA ). Dat formulier moet je afgeven bij de vakbond of de hulpkas. De RVA heeft dan 12 dagen tijd om te reageren. Krijg je geen bericht of een goedkeuring, dan kan je verder doen met je vrijwilligerswerk. Als de RVA je vrijwilligerswerk weigert of beperkt, dan moet je meteen stoppen of je taken aanpassen.
  • Als je een leefloon krijgt van het OCMW, dan volstaat het om af te spreken met je dossierbeheerder. Als deze akkoord is met het vrijwilligerswerk dat je wilt opnemen, dan kan je er zonder zorgen aan beginnen.
  • Ook als je een uitkering krijgt van de mutualiteit kan je vrijwilligerswerk doen. Dan moet de adviserend geneesheer (verbonden aan je mutualiteit) wel akkoord zijn. Hij / zij zal nakijken of het werk dat je als vrijwilliger gaat opnemen je gezondheid niet (verder) in gevaar brengt.

Mag een vrijwilliger een onkostenvergoeding ontvangen?

Je hebt geen recht op een vergoeding, de keuze voor het aanbieden van een vergoeding ligt volledig bij de organisatie. Je prestaties kunnen bovendien nooit vergoed worden. Als vrijwilliger kan je enkel een vergoeding ontvangen voor (eventuele) kosten die je maakt. Daarom hoef je dit dus ook niet aan te geven aan de belastingen. Er zijn twee systemen van kostenvergoeding:

  1. Een reële kostenvergoeding: een volledige terugbetaling van de kosten die je maakt (op basis van bewijsstukken).
  2. Een forfaitaire kostenvergoeding: deze is in 2023 beperkt tot:
    • maximaal 40,67 euro per dag
    • maximum 1.626,77 euro per jaar 

Sinds 1 januari 2019 hebben bepaalde vrijwilligers recht op een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding. Het gaat om vrijwilligers in de sportsector, vrijwillige dag- en nachtoppas bij hulpbehoevende personen en vrijwilligers in het niet-dringend liggend ziekenvervoer. In dit geval mag je per jaar 2.987,70 euro per jaar ontvangen (in 2023). Voor vrijwilligers in de zorg is er in 2023 een hoger jaarmaximum bepaald: 4.067,05 euro per jaar. Het dagelijks maximum blijft voor iedere vrijwilliger op 40,67 euro vastgesteld.

Een reële en forfaitaire kostenvergoeding mag je niet combineren. Hierop geldt één uitzondering: een forfaitaire kostenvergoeding kun je combineren met een terugbetaling van de reële vervoerskosten. De terug te betalen vervoerskosten zijn dan beperkt tot maximum 2.000 kilometer per jaar en per vrijwilliger.

Wordt een vrijwilliger verzekerd?

Je bent als vrijwilliger verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA). Als je een fout maakt en daardoor iets of iemand schade toebrengt, dan moet de verzekering van de organisatie dat op zich nemen. De meeste vrijwilligersorganisaties voorzien ook een verzekering voor lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand. Maar daartoe zijn ze niet verplicht.

Meteen kijken welke vacatures er zijn voor vrijwilligers?

Ga naar Give a Day: op deze website vind je een overzicht van organisaties en verenigingen die op zoek zijn naar vrijwilligers. Alvast bedankt voor je inzet!