Vrijstelling van omgevingsvergunning

Inhoud

Wat is een vrijstelling voor stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten?

Stedenbouwkundig

Kleine werken op en rond een gebouw zijn soms vrijgesteld van vergunning wanneer de impact op de omgeving en de ruimtelijke ordening minimaal is.

Milieu

Wanneer drempelwaarden in de Vlarem indelingslijst niet overschreden worden

Informeer je bij de gemeente of jouw project vrijgesteld is van omgevingsvergunning.

Voorwaarden

De stedenbouwkundige handelingen vrijgesteld van vergunning worden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is.

Bespreek jouw project met de gemeente om te kunnen bepalen of het vrijstellingsbesluit voor jou van toepassing is.

Procedure

Indien jouw project vrijgesteld is van het aanvragen van een omgevingsvergunning hoef je niets te doen.

Vraag na bespreking met de gemeente een bevestiging per e-mail, zodat je indien nodig later kan bewijzen dat voor jouw project de vrijstelling van toepassing was.

Uitzonderingen

Een vrijstelling voor stedenbouwkundige handelingen en voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten is op zich de uitzondering.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning