Vrijstelling heffing afvalwater voor zelfzuiveraars

Inhoud

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet iedere watervervuiler bijdragen aan de sanering van afvalwater. Zo vermijden we dat afvalwater ongezuiverd in de natuur terechtkomt. De Vlaamse overheid en de gemeenten betalen een groot deel van die saneringskosten. Die kosten worden verhaald op de burger, volgens het principe 'de vervuiler betaalt'.

Iedereen die water verbruikt van een watermaatschappij of een eigen waterwinning, of water loost, moet dus een bijdrage voor de zuivering van het afvalwater betalen.

Particulieren die enkel leidingwater gebruiken, betalen die bijdrage via de waterfactuur van de watermaatschappij.

Wie een eigen waterwinning heeft of meer dan 500 m³ water per jaar verbruikt, betaalt een heffing op de waterverontreiniging.

De sanering van afvalwater gebeurt op twee niveaus:

 1. Afvoer: gemeentelijke bijdrage
  Het netwerk van riolen en grachten zorgt voor de afvoer van het afvalwater. Dit is de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten. Daarom is het tarief van de saneringsbijdrage voor afvoer afhankelijk van de woonplaats.
  Voor de berekening van de bijdrage: het lokale tarief x verbruik.
 2. Zuivering: bovengemeentelijke bijdrage
  Via de riolen gaat ons afvalwater naar de zuiveringsinstallaties van Aquafin. Die geven het na zuivering terug aan de natuur. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) coördineert dat proces op bovengemeentelijk niveau. Het tarief van de saneringsbijdrage voor zuivering is daarom in alle Vlaamse gemeenten gelijk.
  Voor de berekening van de bijdrage: vast tarief x verbruik.


Vrijstelling op de saneringsbijdragen
Zorg je zelf voor de zuivering van het afvalwater? Dan heb je recht op een vrijstelling op de gemeentelijke en bovengemeentelijke bijdragen voor zuivering en afvoer.

Om de vrijstelling te kunnen bekomen:

 • moet de installatie en het onderhoud van de IBA (individuele behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater) volledig zelf door jou voorzien zijn. De IBA's bij particulieren die door de gemeente/Aquafin geplaatst worden, komen dus niet in aanmerking.
 • moet de IBA voldoen aan de Code van Goede Praktijk: het gezuiverde water moet voldoen aan de lozingsnormen van VLAREM II voor oppervlaktewaters. Dit moet aangetoond worden met een analyse in een erkend laboratorium. Een gunstige analyse is voorwaarde tot het afleveren van een vrijstellingsattest goed voor 5 jaar.

Procedure

 1. De zelfzuiveraar laat een analyse uitvoeren op het geloosde zuiveringswater van zijn IBA.
 2. Een gunstige analyse wordt voorgelegd aan de dienst Milieu van de gemeente.
 3. De dienst Milieu stelt een attest van de Burgemeester op en bezorgt dit aan de behandelende waterdistributiemaatschappij en de VMM.
 4. De zelfzuiveraar wordt vrijgesteld voor 5 jaar van heffingen.