Vrijstelling draagplicht van de veiligheidsgordel in de auto

Inhoud

Bepaalde personen zijn vrijgesteld van het dragen van de veiligheidsgordel in de auto. De betrokkene moet het vrijstellingsbewijs altijd op zak hebben.

Voor kinderen kleiner dan 1,35 m is een kinderzitje verplicht.

Voorwaarden

Een persoon met een handicap, die gewichtige medische tegenindicaties vertoont voor wat betreft het dragen van de veiligheidsgordel, kan een vrijstelling bekomen.

Procedure

Aanvraag vrijstellingsbewijs:

  • Je vindt een aanvraagformulier onderaan deze pagina of je haalt het af in OostCampus bij loket 3.
  • Dit attest wordt volledig ingevuld door je geneesheer en verzonden naar de FOD Mobiliteit en Vervoer.
  • De FOD Mobiliteit en Vervoer levert het vrijstellingsbewijs af bij je thuis.

Wat bij verlies van het bewijs of bij adreswijziging?

  • Als je de kaart verliest, schrijf je een brief met naam, adres, geboortedatum en de melding dat de kaart verloren is. De brief stuur je naar FOD Mobiliteit en Vervoer.
  • Bij adreswijziging schrijf je een brief met naam, geboortedatum, de melding dat je adres gewijzigd is en het nieuw adres. De brief stuur je naar FOD Mobiliteit en Vervoer. Je moet ook het origineel attest (of kaart) van de vrijstelling bijvoegen. Neem steeds een kopie voor jezelf.

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
Dienst Rijbewijzen
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
tel 02 277 31 11, info.mob@mobilit.fgov.be

Wat meebrengen

Je identiteitskaart.