Voorlopig rijbewijs Model 3

Inhoud

Het voorlopig rijbewijs M3 is geldig voor volgende categorieën:

 • Groep A (moto's)
 • Groep C (vrachtwagens)
 • Groep D (autobussen)
 • Groep E (aanhangwagen, vb.: BE)

Voorwaarden

 • Verplichte begeleiding door minimum 1 begeleider (die reeds 6 jaar in het bezit is van een Belgisch rijbewijs van de te begeleiden categorie en gedurende de laatste 3 jaar geen rijverbod heeft gekregen);
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs;
 • Er is geen begeleider vereist voor categorie A;
 • Ten vroegste 1 maand na het bekomen van het voorlopig rijbewijs, leg je een praktisch examen af;
 • Het voorlopig rijbewijs is maximum 12 maanden geldig.

Procedure

 • Je maakt een afspraak bij de dienst Burgerzaken / Onthaal.
 • Na 1 week kan je het voorlopig rijbewijs ophalen in het Onthaal in OostCampus.  

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart;
 • De foto wordt overgenomen van de identiteitskaart;
 • Voor cat. A, C en D: aanvraagformulier van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch examen, aangevuld met gegevens en handtekening van de begeleider(s);
 • Cat. BE / C1E / CE / D1E / DE: aanvraagformulier in te vullen bij het Onthaal;
 • Medisch attest groep 2 (enkel voor categorieën C én D).

Kostprijs

25 euro

Uitzonderingen

Beslis je om al je praktische rijlessen te volgen bij een rijschool en niet met een particuliere begeleider, dan heb je geen voorlopig rijbewijs nodig.