Voorlopig rijbewijs categorie B

Inhoud

Welke types voorlopig rijbewijs zijn er voor categorie B (auto)? 

Een overzicht van de verschillende modellen: 

Model 36

 • Je krijgt het vanaf 17 jaar; 
 • Je bent niet verplicht om rijschool te volgen; 
 • Je mag niet rijden zonder begeleider; 

De begeleiders moeten een vormingsmoment volgen, ten minste 5 maanden voor het praktisch examen. Het examencentrum controleert of u het vormingsmoment tijdig gevolgd hebt en of uw deelname nog geldig is. Dat gebeurt op de dag van het praktijkexamen, via de online databank van de Vlaamse overheid.
Let op! Als u het vormingsmoment volgde tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020werd uw deelname niet digitaal geregistreerdU moet het papieren begeleidersattest dat u toen ontving voorleggen op de dag van het praktijkexamen.

 • Met uitzondering van de begeleider(s) mag je geen passagiers vervoeren; 
 • Het rijbewijs is 36 maanden geldig
 • Je mag tijdens de geldigheid 1 maal omwisselen naar een ander model (M36→M18) op voorwaarde dat het theoretisch examen nog geldig is of dat je een nieuw theoretisch examen hebt afgelegd; 
 • Ten vroegste 5 maanden na het bekomen van het voorlopig rijbewijs, en vanaf 18 jaar, leg je met je begeleider een praktisch examen af.

Model 18

 • Je bent 18 jaar; 
 • Je hebt 20 uur praktische rijles gevolgd bij een erkende rijschool; 
 • Je mag rijden zonder begeleiding; 
 • Je mag vergezeld worden door maximum 2 personen die minstens 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B; 
 • Het rijbewijs is 18 maanden geldig;
 • Je mag tijdens de geldigheid 1 maal omwisselen naar een ander model (M18→M36). 
 • Ten vroegste 5 maanden na het bekomen van het voorlopig rijbewijs leg je een praktisch examen af.

Model 12 

 • Je kan dit model enkel aanvragen na het verstrijken van de geldigheidsdatum van je voorlopig rijbewijs M18 of M36, wanneer je geen 3 jaar wilt wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan te vragen; 
 • Wordt 1-malig toegekend. Daarna val je terug op de wachttijd van 3 jaar; 
 • Je hebt 6 uur praktijkles gevolgd na het verlopen van het voorlopig rijbewijs; 
 • Het theoretisch examen is nog geldig of je hebt een nieuw theoretisch examen afgelegd; 
 • Je mag niet rijden zonder begeleider; 

De begeleiders moeten een vormingsmoment volgen, ten minste 5 maanden voor het praktisch examen. Het examencentrum controleert of u het vormingsmoment tijdig gevolgd hebt en of uw deelname nog geldig is. Dat gebeurt op de dag van het praktijkexamen, via de online databank van de Vlaamse overheid.
Let op! Als u het vormingsmoment volgde tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020werd uw deelname niet digitaal geregistreerdU moet het papieren begeleidersattest dat u toen ontving voorleggen op de dag van het praktijkexamen.

 • Met uitzondering van de begeleider(s) mag je geen passagiers vervoeren;  
 • De begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs; 
 • Je kan onmiddellijk samen met je begeleider en met een eigen wagen een praktisch examen afleggen; 
 • Het rijbewijs is 12 maanden geldig.  

Procedure

 • Je maakt een afspraak bij de dienst Burgerzaken / Onthaal of vraagt het rijbewijs aan via de app;
 • Na 1 week kan je het voorlopig rijbewijs ophalen in het Onthaal in OostCampus.  

Wat meebrengen

 • Het oud voorlopig rijbewijs indien van toepassing; 
 • Een nieuw theoretisch examen indien van toepassing; 
 • Getuigschrift van onderricht (6 of 20 uren) indien van toepassing; 
 • Identiteitskaart; 
 • De foto wordt overgenomen van je identiteitskaart. 

Kostprijs

25 euro

Meer info

De begeleider: 

 • Heeft minstens 8 jaar een geldig Belgisch of Europees rijbewijs voor categorie B; 
 • Werd in de laatste 3 jaar niet veroordeeld door een rechtbank tot een rijverbod. 
 • Heeft niemand anders onder begeleiding. Uitzonderingen hierop zijn:
  • zijn/haar echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt 
  • zijn/haar kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen 
  • de kinderen, kleinkinderen, zussen, broers en pleegkinderen van zijn/haar echtgenoot of van de persoon waarmee hij/zij wettelijk samenwoont of een feitelijk gezin vormt.  
 • De begeleiders moeten een vormingsmoment volgen, ten minste 5 maanden voor het praktisch examen. Het examencentrum controleert of u het vormingsmoment tijdig gevolgd hebt en of uw deelname nog geldig is. Dat gebeurt op de dag van het praktijkexamen, via de online databank van de Vlaamse overheid.
  Let op! Als u het vormingsmoment volgde tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020werd uw deelname niet digitaal geregistreerdU moet het papieren begeleidersattest dat u toen ontving voorleggen op de dag van het praktijkexamen.