Voorbespreking bouwdossier

Inhoud

Bij complexere of grotere projecten kan het erg zinvol zijn om een voorbespreking te houden. Voor een voorbespreking kan je enkel terecht op afspraak (via e-mail of telefoon).

Hoe verloopt de voorbespreking en wat kan je verwachten?

De voorbespreking is richtinggevend en heeft als doel te kunnen inschatten of het ontwerp kans maakt op een omgevingsvergunning. De omgevingsambtenaar zal de bouwvoorschriften en de stedenbouwkundige randvoorwaarden verder toelichten. Hiervoor baseert hij of zij zich op de gegevens die je als bouwheer, architect of promotor hebt meegebracht.

Het inplannen van een voorbespreking is zeer waardevol in je bouwtraject.

Het is echter niet mogelijk de plannen tot in detail te bespreken of na te meten. Hou er dus rekening mee dat je nog geen definitief standpunt krijgt. Het is ook mogelijk dat je nog doorverwezen wordt naar andere diensten zoals de brandweer, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Ook tijdens je latere aanvraag naar een omgevingsvergunning kunnen nog bijkomende elementen bevraagd worden die op het moment van een eerste voorbespreking niet gekend zijn, zoals eventuele bezwaren in een openbaar onderzoek of de bevraging van eigenaars van scheidingsmuren.

Wat meebrengen

We vragen je minstens 1 week vooraf volgende zaken te bezorgen via ruimtelijkeordening@oostkamp.be. Zo kan de omgevingsambtenaar jouw dossier al bekijken:

  • Een schetsmatig uitgewerkt voorstel met een duidelijke weergave van de bestaande en de nieuwe toestand.
  • Duid hierop de belangrijkste afmetingen aan, net als andere relevante gegevens (bouwdiepte, -breedte en -hoogte, afstand perceelsgrenzen, eventuele geplande wijzigingen ter hoogte van de perceelsgrenzen …).
  • Foto’s van de straat- en tuinzijde.
  • Mocht je voorstel om bepaalde redenen toch afwijken van de geldende voorschriften, geef dit duidelijk aan.

Enkel indien de voormelde informatie tijdig is bezorgd, kan de voorbespreking zinvol plaatsvinden.