Vernieuwen wijk Kroonhove | In september start volgende fase

Gepubliceerd op donderdag 7 sep 2023 om 16:24 uur

Na de heraanleg van de Leliestraat en de Jasmijnstraat en het kruispunt Anjerstraat/Irisstraat start de volgende fase: de heraanleg en verfraaiing van de doodlopende delen van de Jasmijnstraat en de Leliestraat.

Wijk Kroonhove | volgende fase

De heraanleg gebeurt volgens dezelfde principes als bij de vorige fases.

 1. Ontharden waar mogelijk
  • Voetpaden worden grasbermen.
   Hoofdstraten: aan 1 kant een breed, comfortabel voetpad, aan andere kant een groenzone, zoals in de hoofdstraat van de Lelie- en Jasmijnstraat. In zij- en doodlopende straten worden de tegels aan beide kanten van de straat vervangen door groen. Dit principe is van toepassing in de doodlopende delen van de Lelie- en Jasmijnstraat.
  • Opritten worden groene opritten.
 2. Water ter plaatse houden
  • Water laten infiltreren in de groenzones.
  • Afkoppelen van riolering waar mogelijk.
  • Geen straatgreppel meer en minder straatkolken.
  • Te behouden kolken omvormen naar overloopkolken.
 3. Doodlopende straten inrichten als woonerf, zoals doodlopend deel van de Lelie- en Jasmijnstraat.
  • Aangeduide parkeerplaatsen. Parkeren enkel toegelaten in de aangeduide parkeerplaatsen.
  • Maximum snelheid 20 km/u.
  • Spelen op straat toegelaten.
 4. Aandacht voor groen
  • Onderhoudsvriendelijk groen.
  • Kleur in het straatbeeld brengen en bijenvriendelijke bloemen planten.
  • De juiste boom op de juiste plaats. Enkel daar bomen planten waar ze de nodige groeiruimte hebben. Vertaald naar de doodlopende delen van de Lelie- en Jasmijnstraat betekent dit dat de groenzone op het einde van de straat groter wordt en dat er boomvakken komen in de straat, aan de rand van de parkeerplaatsen.

Op basis van de input van de bewoners op de infoavond is het wegenplan aangepast. Er zijn twee extra parkeerplaatsen voorzien (één in de Jasmijnstraat en één in de zone Leliestraat 1-19) en op het ‘rondpunt’ wordt de rijrichting aangeduid.

Timing van de werken

 • Start: in de week van 25 september in de Leliestraat 11-19.
 • In de loop van oktober start een 2de ploeg in de Jasmijnstraat.
 • Einde van de heraanleg: eind ’23.
 • Afwerking van de groenaanleg: voorjaar ’24.

Heb je vragen?

Pieter Durinck, projectleider, of zijn collega’s helpen je graag verder. Je kan hen bereiken op het nummer 050 819 880 of via publiekeruimte@oostkamp.be.