Vernieuwen van de Hendrik Consciencestraat en Hugo Verrieststraat | Uitschrijven van een studieopdracht

Gepubliceerd op vrijdag 17 mei 2024 om 08:30 uur

Na de vernieuwing van de Guido Gezellestraat volgt de heraanleg van de aanpalende Hendrik Consciencestraat en Hugo Verrieststraat. De Gemeenteraad heeft op 16 mei het uitschrijven van een studieopdracht goedgekeurd. Het studiebureau moet het ontwerp en het aanbestedingsdossier opmaken en de uitvoering van de werken opvolgen. 

Heraanleg van wijken - de principes

Naast de Guido Gezellestraat heeft de gemeente tal van oudere wijken vernieuwd, zoals de wijk De Vijvers in Waardamme, de Baron Pecsteenwijk in Ruddervoorde en de wijk Kroonhove in Oostkamp. De heraanleg gebeurt steeds volgens een aantal vaste principes, afgestemd op de noden van vandaag.

  1. Aandacht voor water en ontharding. Zo komt in hoofdstraten van de wijk aan 1 kant een breed, comfortabel voetpad, zonder obstakels en wieltjesvriendelijk. Aan de andere kant komt een groenzone. In zij- en doodlopende straten worden de tegels aan beide kanten van de straat vervangen door groen.
  2. De doodlopende straten worden ingericht als woonerf.
  3. Waar er geen voetpad komt, worden opritten groene opritten, met aandacht voor gebruikscomfort.
  4. Aandacht voor groen, bomen en biodiversiteit.
  5. Waar nodig nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De Hendrik Consciencestraat en Hugo Verrieststraat worden volgens deze principes heraangelegd. Bijkomend krijgt de Hugo Verrieststraat een nieuwe asfaltlaag en worden in de Hendrik Consciencestraat de slechte betonvakken vernieuwd.

Aanstellen studiebureau

De Gemeenteraad heeft het uitschrijven van een studieopdracht goedgekeurd. Nu kan een studiebureau aangesteld worden die het ontwerpplan en het aanbestedingsdossier zal maken en de uitvoering van de werken door een aannemer zal opvolgen.

De uitvoering van de werken is voorzien in de lente van 2025.

Informeren van de bewoners

Bij de heraanleg van de Guido Gezellestraat werden de bewoners van de Hendrik Consciencestraat en Hugo Verrieststraat ervan ingelicht dat ook de vernieuwing van hun straat op de planning staat. De gemeente organiseert ten gepaste tijde een vergadering met de betrokken bewoners.