Verlies / diefstal Kids-ID

Inhoud

Ben je de Kids-ID van je kind verloren?

Meld dit dan zo snel mogelijk bij de dienst Burgerzaken / Onthaal (loket 0) in OostCampus. Het is aangewezen om een document mee te brengen waarmee je de identiteit van je kind kan aantonen. Een medewerker van deze dienst zal je een vervangdocument (= bijlage 6) meegeven dat tijdelijk de Kids-ID vervangt, namelijk voor 1 maand. Dit attest is niet geldig in het buitenland.

Indien je niet onmiddellijk aangifte kan doen, verwittig je toch best de Helpdesk van het Rijksregister / Doc Stop (gratis nummer 00800 2123 2123 / +32 2 518 2123) om de Kids-ID te laten blokkeren. Zo vermijd je dat anderen de kaart op een frauduleuze manier gebruiken.

Opgelet: een Kids-ID die als verloren is gesignaleerd, is niet meer geldig. Als je de kaart terugvindt, mag je die niet meer gebruiken en moet je die indienen aan het Onthaal.

Is de Kids-ID van je kind gestolen?

Dan moet je naar het loket van de politie (= loket 1 in OostCampus) gaan om daar aangifte te doen van de diefstal. Daar krijg je het nodige document mee om een nieuwe Kids-ID aan te vragen (=bijlage 6).

Wat meebrengen

Je hebt een maand de tijd om een nieuwe Kids-ID aan te vragen nadat je het verlies of de diefstal gemeld hebt. Bij de aanvraag breng je volgende zaken mee:

  • het attest dat je gekregen hebt bij de melding van het verlies (bijlage 6);
  • een recente pasfoto met witte achtergrond;
  • 7,70 euro voor de aanmaak van de nieuwe Kids-ID.