Verlies of diefstal identiteitskaart (eID)

Inhoud

Is jouw identiteitskaart verloren?

Meld dit dan zo snel mogelijk bij de Dienst Burgerzaken / Onthaal (loket 0) in OostCampus, na afspraak. Een medewerker van deze dienst zal een vervangdocument (= bijlage 12) meegeven dat tijdelijk je identiteitskaart vervangt, namelijk voor 1 maand. Dit attest is niet geldig in het buitenland.

Indien je niet onmiddellijk aangifte kan doen, verwittig je toch best de Helpdesk van het Rijksregister / Doc Stop (gratis nummer 00800 2123 2123 of +32 2 518 2123) om je identiteitskaart te laten blokkeren. Zo vermijd je dat anderen je identiteitskaart op een frauduleuze manier gebruiken.

Opgelet: een eID die als verloren of gestolen is gesignaleerd, is niet meer geldig. Als je de kaart terugvindt, mag je die niet meer gebruiken en moet je die indienen bij de dienst Burgerzaken / Onthaal (loket 0).

Je hebt een maand de tijd om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen nadat je het verlies of de diefstal gemeld hebt. Dit doe je bij de Dienst Burgerzaken / Onthaal (loket 0) in OostCampus, na afspraak. Heb je een pasfoto van max. 6 maanden oud op zak? Dan kan je die aanvraag meteen doen bij melding van verlies kaart.

Is jouw identiteitskaart gestolen? Ook andere documenten gestolen?

Is je identiteitskaart gestolen? Zijn ook andere documenten zoals busabonnement, geld en bankkaart gestolen? Dan moet je naar het loket van de politie (= loket 1 in OostCampus) gaan om daar aangifte te doen van de diefstal. Maak hiervoor een afspraak. Je krijgt daar onder andere het nodige document mee om een nieuwe identiteitskaart te kunnen aanvragen bij de Dienst Burgerzaken / Onthaal, na afspraak.

Is je reispas en/of rijbewijs gestolen? Dan moet je ook aangifte doen bij de politie. Maak hiervoor een afspraak.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag voor een nieuwe eID (op afspraak) breng je volgende zaken mee:

  • het attest dat je gekregen hebt bij de melding van verlies of diefstal (bijlage 12);
  • een pasfoto van (max. 6 maanden oud) met witte achtergrond;
  • 24,10 euro voor de aanmaak van de nieuwe identiteitskaart