Verkopen met niet-commercieel karakter: aanvraag

Vindt de verkoop met niet-commercieel karakter plaats tijdens een evenement of activiteit? Dan kan je dit aangeven in het digitaal evenementenformulier waarmee je jouw evenement of activiteit aanvraagt. Je hoeft dit dus niet apart aan te vragen.

Aanvraag verkopen zonder commercieel karakter

Inhoud

Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel karakter zijn in hoofdzaak verkopen voor een goed doel of voor de kas van een vereniging. Bijvoorbeeld: voetbalvereniging verkoopt wafels voor de eigen werking, een vereniging organiseert een collecte voor het Rode Kruis ...

Voorwaarden

 • De verkoop heeft een van volgende doelen: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief, sportief, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter bevordering van ambachten of streekproducten;
 • De verkoop is occasioneel;
 • Afhankelijk van het statuut van de verkoper, leidt de aanvraag in het digitaal loket tot het uitreiken van een toelating occasionele verkoop niet commercieel, afgeleverd door de burgemeester.
  • jeugdvereniging die erkend en gesubsidieerd wordt door de bevoegde overheid (Scouts, Chiro …): geen vergunning nodig
  • verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen (erkend door FOD Financiën): geen vergunning nodig
  • overige verenigingen, bedrijven, particulieren: vergunning nodig
 • De machtiging is uiterlijk één jaar geldig en jaarlijks hernieuwbaar (er mogen verschillende acties opgenomen worden tijdens de looptijd van de machtiging).

Procedure

Kijk na onder welke categorie jouw niet-commerciële verkoop valt en volg die procedure:

 1. Verkoop binnen Oostkamp los van een evenement of activiteit:
  Voorbeeld: de volleybalvereniging wil huis-aan-huis pannenkoeken verkopen voor eigen werking
  Dien je aanvraag in via het digitaal formulier (zie knop op deze pagina). 
 2. Verkoop binnen Oostkamp tijdens een evenement of activiteit:
  Je kan dit aangeven in het digitaal evenementenformulier waarmee je jouw evenement of activiteit aanvraagt. Je hoeft dit dus niet apart aan te vragen.