Verkeersveiligheid op- en afrittencomplex E40: gemeente Oostkamp en Agentschap Wegen en Verkeer zetten verdere stappen voor oplossingen

Gepubliceerd op vrijdag 22 mrt 2024 om 08:08 uur

Gemeente Oostkamp heeft de voorbije maanden bij het Agentschap Wegen en Verkeer haar grote bezorgdheid geuit over de verkeerssituatie aan het op- en afrittencomplex en gevraagd de hoogste prioriteit te geven aan een analyse en aanpak van de verkeerssituatie. AWV heeft de resultaten en plan van aanpak aan de gemeente voorgesteld.

De vraag van de gemeente aan AWV was om oplossingen te zoeken die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd om de filevorming op de E40 terug te dringen en de opstopping in de Kapellestraat aan te pakken. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft met de hoogste prioriteit een grondige analyse uitgevoerd van de omgeving tussen het op- en afrittencomplex E40 en het Europaplein en heeft de resultaten van de analyse voorgesteld.

Concreet zal AWV een ontwerpplan uitwerken om het deel tussen het op- en afrittencomplex en het Europaplein her in te richten, om zo met beperkte middelen extra capaciteit voor doorstroming te creëren. Deze aanpassing moet het risico op filevorming op de E40 op piekmomenten inperken. Een timing van uitvoering kan op dit moment nog niet gegeven worden. Dit is een eerste stap die verbetering moet brengen maar het is nog geen antwoord op lange termijn.

Op lange termijn heeft de gemeente bij de minister aangedrongen om financiële middelen vrij te maken om het volledige op- en afrittencomplex aan te passen aan de huidige verkeersdrukte. Dit zou moeten leiden tot een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming.

De gemeente heeft aan AWV ook gevraagd om een toekomstvisie uit te werken voor de E403 en het klaverblad E403/E40, want er is een directe invloed van knelpunten op deze locaties op de verkeerssituatie in Oostkamp. Hierbij moet de piste van een bijkomende rijstrook tussen de afrit in Ruddervoorde en het klaverblad zeker meegenomen worden.

Jan de Keyser, burgemeester: Als bestuur dragen wij verkeersveiligheid hoog in het vaandel, ten behoeve van de Oostkampse bevolking. Dit betekent ook dat we actie ondernemen om de bovenlokale problemen opgelost te krijgen. Want de verkeersdrukte, files en opstoppingen op de autostrades E403 en E40 zorgen ook voor lokale problemen. We dagen het Agentschap Wegen en Verkeer daarom op een constructieve wijze uit om oplossingen aan te reiken. We dringen sterk aan bij de Vlaamse Regering – en bijzonder bij Minister Peeters – om de nodige financiële middelen voor ingrijpende structurele verbeteringen vrij te maken. Persoonlijk ben ik grote voorstander van een bijkomende rijstrook tussen Ruddervoorde en het klaverblad E40/E403. Uit studies blijkt vooral dat dit stuk oververzadigd is en er  dus capaciteitsproblemen optreden. Indertijd is dit voorstel ook al aan de toenmalige minister van Openbare Werken Ben Weyts geformuleerd maar is er geen gevolg aan gegeven. Ik wil benadrukken: onze lokale visie streeft naar een toekomst waarin veilige en vlotte mobiliteit gegarandeerd is voor alle inwoners van Oostkamp en bezoekers.