Verkavelingsplannen

Inhoud

Een verkavelingsplan is een gedetailleerd plan van de verdeling van een grond in afzonderlijke percelen bestemd voor de bouw van woningen en/of voor de bouw van industriële gebouwen.

In het verkavelingsplan kunnen de gedetailleerde afmetingen van ieder kavel gevonden worden, alsook de bestemming, inplanting, afmetingen en het materiaalgebruik van gebouwen. De verkavelaar geeft met de stedenbouwkundige voorschriften een eigen karakter aan de verkaveling.

Procedure

Een digitale aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of het bijstellen van een bestaande verkaveling wordt ingediend via het omgevingsloket.

Meer info

Zoek je meer informatie omtrent een specifieke verkaveling in Oostkamp?

Stuur een e-mail naar ruimtelijkeordening@oostkamp.be, we bezorgen je de verkavelingsplannen en voorschriften.