Verhuisd? Wie moet ik allemaal informeren?

Inhoud

Overheidsdiensten worden automatisch op de hoogte gebracht van jouw verhuis, maar heel wat instanties en personen moet je zelf verwittigen. 

Welke instellingen moet ik op de hoogte brengen van mijn adreswijziging?

 • Leveranciers van elektriciteit, gas, water en kabeldistributie. Neem tijdig contact op met jouw drinkwaterbedrijf en de leverancier(s) van gas en elektriciteit om de tellers af te sluiten of de meterstand op te nemen. Dat moet je zowel doen voor de woning die je verlaat als voor de nieuwe woning die je betrekt. Jouw verhuis is pas geregeld als je een eindafrekening hebt gekregen.
 • Laat je telefonie-, kabel- en/of internetabonnement naar jouw nieuwe adres overdragen.
 • Laat je post bezorgen op jouw nieuwe adres. Ga eens langs bij het postkantoor of ga via de verhuisdienst van bpost, dan komt jouw postbezorging niet in de problemen. Bpost stuurt (tegen betaling) je geadresseerde brieven door naar het nieuwe adres.
 • Denk aan je verzekeringen. Vergeet niet jouw woningverzekering of brandverzekering tijdig te wijzigen of een nieuwe verzekering af te sluiten voor jouw nieuwe woning. Zet je verzekeringen echter niet te vroeg stop, zodat je zeker geen risico loopt op niet-verzekerde schade.
 • De vakbond
 • De werkgever
 • De bankinstelling, spaarkas …
 • Je huisarts 
 • De redacties van kranten en tijdschriften voor je abonnementen
 • Verenigingen waarvan je lid bent
 • Winkels waar je een klantenkaart hebt
 • Websites waar je jouw adres hebt geregistreerd (bv. online aankopen, ticketverkoop).
 • Indien je op een wachtlijst staat voor een sociale en/of bejaardenwoning, de desbetreffende organisatie.
 • Heb je een huisdier dat gechipt is? Laat ook de gegevens op de chip aanpassen.

Automatische adreswijziging

Sommige instellingen worden automatisch op de hoogte gebracht van jouw verhuis. Zodra de gemeente jouw adreswijziging officieel heeft vastgelegd, krijgen zij het nieuwe adres via het Rijksregister. Het gaat om:

 • Overheidsinstellingen zoals de Vlaamse Belastingdienst, Kind en Gezin, OCMW ...
 • Sociale zekerheidsinstellingen
 • Kinderbijslagfonds
 • Ziekenfonds of mutualiteit
 • Arbeidsongevallenverzekeraars
 • Kassen voor jaarlijkse vakantie
 • Fondsen voor bestaanszekerheid
 • Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen

Je hoeft jouw adreswijziging dus niet door te geven aan die instellingen, maar het staat je uiteraard vrij om toch het nieuwe adres te melden als je dat nodig vindt (bv. ziekte of ongeval vlak vóór de verhuis).

Uitzonderingen

Als je werkzoekende bent, breng je zelf de volgende diensten op de hoogte:

 • VDAB (of Actiris in Brussel)
 • uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen.

Als jouw onderneming op hetzelfde adres is gevestigd en de zaak verhuist mee naar het nieuwe adres

Binnen één maand na de adreswijziging moet je het nieuwe adres bij een ondernemingsloket laten inschrijven. Je moet de adreswijziging zelf melden aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)