Individueel personenvervoer: vergunning aanvragen

Aanvraagformulier vergunning individueel personenvervoer

Inhoud

Wie een onderneming wil opzetten voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer (taxidiensten, luchthavenvervoer, ceremonieel vervoer)  heeft hiervoor onder meer een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de gemeente.

Voorwaarden

Samen met de andere voorwaarden van de nieuwe taxiwetgeving 2020 zijn ook de voorwaarden van de verschillende soorten taxidiensten gewijzigd.

Straattaxi

 • Je vraagt de vergunning aan in de gemeente van jouw vestigingszetel (in Vlaanderen).
 • Je regelt afspraken en betalingen via een mobiele app.
 • Je kiest het tarief van jouw straattaxi zelf. Het tarief moet duidelijk zichtbaar zijn op de app/webpagina of folder of in de taxi zelf.
 • Je mag jouw taxidienst in heel Vlaanderen aanbieden, en bent niet beperkt tot de gemeente waar je jouw vergunning hebt gekregen.
 • Je heeft geen taxilicht of taximeter nodig.
 • Indien je wel rijdt met taxilicht en taximeter, gebruik je de gele tarievenkaart (zie onderaan deze pagina bij documenten) om de tariefelementen waar de meter mee rekent, bekend te maken.
 • Je mag zonder passagier(s) of bestelling niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s komen.

Standplaatstaxi

 • Je hebt een extra machtiging nodig naast jouw vergunning: vraag die aan bij de gemeente waar de standplaats ligt die je wilt gebruiken voor jouw taxidienst via Centaurus2020.
 • Je pikt klanten op aan de standplaats die je toegewezen kreeg.
 • De gemeente kan het tarief bepalen dat je aanrekent.
 • De gemeente bepaalt voor hoeveel taxi’s ze machtigingen uitreikt voor haar grondgebied.
 • Je rust jouw standplaatstaxi uit met een taxilicht en -meter.
 • Op jouw terugrit kan je als straattaxi rijden en ook mensen meenemen. Zij steken hun hand op om je tegen te houden.

Ceremonieel vervoer

 • Je sluit een schriftelijke overeenkomst met jouw klant af om personen te vervoeren als deel van een ceremonie zoals een trouw, doop of begrafenis.
 • Jouw overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • Indien jouw voertuig enkel vergund wordt voor ceremonieel vervoer, moet het beperkt aan de nieuwe milieunormen voldoen.

Procedure

Dien jouw aanvraag in via Centaurus2020 of, indien liever op papier, via het aanvraagformulier dat je vindt op deze pagina. In de aanvraag wordt gevraagd naar:

 • jouw gegevens als exploitant, waarbij je volgende 5 documenten toevoegt (voor rechtspersonen: voor elke gemandateerde):
  • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)
  • bewijs taalkennis Nederlands B1
  • uittreksel strafregister model 596.1-27
  • schuldenattest FOD Financiën (ook als je net gestart bent)
  • schuldenattest RSZ (ook als je net gestart bent en geen personeel hebt)
 • de gegevens van jouw voertuig(en) en jouw apparatuur of software, met deze bijlagen:
  • kopie van verzekeringspolis
  • kopie van witte verzekeringskaart
  • inschrijvingsbewijs: altijd T-X-plaat (T-L mag voor voertuigen die uitsluitend ceremonievervoer doen)
  • bewijs technische keuring als voertuig voor individueel bezoldigd personenvervoer
  • eenvormigheidsattest of gelijkvormigheidsattest (COC, certificat of conformity)
  • bewijs terbeschikkingstelling (voldane aankoopfactuur, afbetalingscontract of leasingcontract)
  • model dienststaat en vervoerbewijs, om te tonen dat de apparatuur of software alle bepalingen weergeeft die opgelegd zijn in artikelen 33 en 34 van het BVR van 8 november 2019

Het College van Burgemeester en Schepen controleert:

 • zedelijke waarborgen
 • jouw beroepsbekwaamheid
 • jouw solvabiliteit

Binnen 45 dagen nadat jouw aanvraag volledig is, krijg je de beslissing over jouw aanvraag te horen:

 • Goedkeuring: je krijgt bericht over hoe je jouw vergunningsdocumenten kan bekomen.
 • Weigering: je krijgt informatie over de reden van weigering.

Regelgeving