Verbod op vuurwerk

In Oostkamp is vuurwerk verboden, dus ook op oudejaarsavond. De burgemeester kan bij evenementen of activiteiten een uitzondering toestaan. De aanvraag verloopt via het digitaal evenementenformulier waarmee je jouw evenement of activiteit aanvraagt en moet minimum 2 weken voor de datum van het evenement ingediend worden. Je hoeft dit dus niet apart aan te vragen.

Inhoud

Een kerst- of nieuwjaarsavond zijn traditionele gelegenheden waarop er vuurwerk afgestoken wordt. Een fijne manier om de eindejaarsperiode te vieren, maar zeker niet zonder gevaar.

In onze gemeente blijft het volgens het politiereglement verboden om vuurwerk af te steken en wensballonnen op te laten omdat de risico's bij het gebruik ervan groot zijn. Naast het directe gevaar voor persoonlijke letsels en brand, hebben ook dieren hier vaak erg last van.

Uitzonderingen

De burgemeester kan - bij evenementen en kermissen - uitzonderlijk beslissen om het afsteken van vuurwerk toe te staan. De aanvraag verloopt via het digitaal evenementenformulier waarmee je jouw evenement of activiteit aanvraagt. De aanvraag dient minimum 2 weken voor de datum van het evenement ingediend te worden.