Verbintenis tot tenlastename voor een kort verblijf in België (bijlage 3 bis)

Inhoud

Je kunt een vriend of een familielid voor een periode van maximum 3 maanden naar België laten komen.

Gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de dag waarop jouw vriend of familielid het grondgebied van een van de Schengenstaten betreedt, ben je dan verantwoordelijk voor het betalen van de kosten van verblijf, de kosten verbonden aan gezondheidszorgen en repatriëring.

Voorwaarden

De persoon die je ten laste wil nemen moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

 • Hij/zij heeft niet de Belgische nationaliteit.
 • Hij/zij is geen inwoner van de EU.
 • Hij/zij beschikt niet over voldoende financiële middelen om zelf de kosten van verblijf in België te dragen.

Procedure

Maak een afspraak bij de Dienst Burgerlijke Stand / Niet-Belgen:

 • Je overloopt en ondertekent ter plaatse de verbintenis tot tenlasteneming.
 • Je handtekening wordt gelegaliseerd.
 • Je krijgt onmiddellijk de nodige attesten van nationaliteit en gezinssamenstelling mee.

Jij, als persoon die garant staat, moet de tenlasteneming samen met alle eventuele vereiste documenten doorsturen naar de persoon die jij uitnodigt. De persoon die uitgenodigd wordt, moet zich daarna bij de Belgische ambassade van het thuisland aanmelden voor de aanvraag van een visum.

Alle niet-EU-onderdanen die naar België komen en bij een particulier thuis verblijven, moeten zich binnen 3 dagen aanmelden bij het gemeentebestuur voor de opmaak van een aankomstverklaring.

Indien de persoon die je uitnodigt in zijn thuisland het visum zal aanvragen in de ambassade van een andere Schengen-lidstaat dan België, moeten bijkomende bewijsstukken (bewijs van inkomen, bijv. loonfiches van de laatste 3 maanden) voorgelegd worden bij de Dienst Niet-Belgen. Het volledige dossier wordt dan eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Na goedkeuring van het dossier moet jij, als garant, de documenten doorsturen naar de persoon die je uitnodigt. Deze persoon kan dan in zijn thuisland, bij de ambassade van een ander Schengenland dan België, een visumaanvraag indienen. 

Wat meebrengen

 • Jouw identiteitskaart of verblijfskaart
 • Eventueel de reeds ingevulde bijlage 3bis
 • Eventueel bewijs van inkomen (loonfiches of laatste aanslagbiljet van de belastingen voor een zelfstandige)
 • Volgende gegevens over de persoon die jij uitnodigt:
  • naam en voornaam
  • geboorteplaats en geboortedatum
  • nationaliteit
  • volledig adres in thuisland
  • nummer van de reispas

Kostprijs

Gratis